Høie: – Sykehusene skal ikke kunne skyve ansvar nedover

Av Bibiana Piene

Sykehusene skal ikke lenger kunne skyve ansvaret for en rekke oppgaver over på fastlegene, fastslår helseminister Bent Høie (H).

Ifølge Høye opplever mange fastleger at samarbeidet med sykehusene ikke fungerer godt nok.

– Fastlegene har fått stadig flere oppgaver, og mange av dem opplever at sykehusene skyver oppgaver over på dem. Derfor gir jeg nå sykehusene klar beskjed om hvilke oppgaver de ikke kan forvente at fastlegene skal utføre, sier Høie til NTB.

I årets oppdragsdokument til sykehusene lister han derfor opp hvilke oppgaver sykehusene heretter må utføre selv.

Mange oppgaver

Det gjelder blant annet administrative oppgaver som:

* Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.

* Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som er ledd i sykehusets vurderinger.

* Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser på sykehus.

* Sykmeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, fram til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.

Sykehusene får også ansvar for å gi pasientene resepter på nye legemidler dersom doseringen skal endres eller ved skifte av legemidler. Medikamenter som er vanskelig tilgjengelige, skal gis pasientene ved utskrivning for de første dagene.

Vise retning

Lista blir kjent dagen før Høie skal holde sin lenge bebudede sykehustale, som skal vise retningen for tjenesten i årene framover.

I oktober i fjor lanserte Høie i samarbeid med KS en plan for såkalte helsefellesskap, som skal gi bedre samarbeid mellom sykehusene og primærhelsetjenesten. Målet er å unngå at pasienter blir kasteballer i systemet.

Den nye ansvarslista i oppdragsdokumentet for sykehusene kommer i tillegg.

Fastlegene har lenge klaget over høy arbeidsbelastning. Ifølge en rapport fra EY (tidligere Ernst & Young) i fjor høst viser en gjennomgang av fastlegeordningen at én av ti fastleger vurderer å slutte. Flertallet sier årsaken er den høye arbeidsbelastningen, ifølge rapporten.

– Dette vil være med på å redusere arbeidspresset på fastlegene og gi dem mer tid til å følge opp og behandle pasienter med store behov i kommunene, sier Høie.

(©NTB)