Hareide mener KrF må lære seg å leve med splittelse

Skal delta på en nettverkskonferanse i regi av «røde» KrF-ere, men avviser at han bidrar til å dyrke splittelsen i partiet.

 

På siden av KrF vokser det nå fram et nettverk av «røde» KrF-ere som organiserer seg i et kristendemokratisk nettverk kalt «Drivkraft». Det meldte Vårt Land i går.

Ingen av initiativtakerne er toppfolk fra partiet, men på nettverkets første konferanse allerede 9. februar, er KrF-leder Knut Arild Hareide hovedtaler.

I dette intervjuet med Dagsavisen argumenterer Hareide for at et avslag fra hans side ville være å vende ryggen til den delen av partiet som tapte kampen om veivalget på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

LES OGSÅ: KrF-topper er uenige om landsmøtevedtaket medfører at partiet skal søke regjeringssamarbeid med venstresiden dersom forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes

Avviser partidannelse

– Det er et nytt nettverk som har invitert meg for å snakke om verdipolitikk. De har sagt at noe av deres motivasjon er den verdidebatten som jeg fikk til i høst. Så at de med den bakgrunnen kommer til meg, synes jeg ikke er unaturlig. Det er hyggelig og jeg er glad for muligheten, sier Hareide.

– Er det klokt av deg å delta på en slik konferansen akkurat nå hos et nettverk som ønsket det samme som deg på landsmøtet, men tapte der? Enkelte av de involverte var blant dem som snakket om å etablere et nytt parti etter nederlaget på landsmøtet.

– Det er ingen av dem som har tatt initiativ nå som har antydet noe om en partistiftelse som grunnlag for dette. Jeg tenker at det kom som resultat av en skuffelse like i etterkant av veivalget, og det kom bare fra én person så vidt meg bekjent. Og hadde det vært snakk om en partidannelse nå, ville jeg aldri ha stilt opp, naturlig nok, sier han, og fortsetter:

– Men for meg er det utrolig viktig å sende et signal til hele KrF om at vi ønsker flest mulig med videre. Å få treffe noen av dem som kanskje er mest skuffet, er en kjempefin mulighet for meg. Jeg sa 2. november at målet mitt er å få flest mulig med videre i KrF. Dermed så vil jeg nok si at det ville vært ekstremt uklokt å takke nei til et sånt initiativ. Det ville vært et signal om at ikke alle er velkommen med videre. Og nettopp det at jeg stiller opp her, er et signal om at jeg ønsker flest mulig med i KrF.

– Kan det ikke også være et signal om en form for fraksjonering, når likesinnede som tapte på landsmøtet lager egne strukturer innenfor, eller i det minste på siden av partiet?

– Dette er ikke et initiativ fra KrF. Og det finnes andre grupperinger som jobber med initiativer inn mot oss. Skaperkraft er et sentrum-høyre-nettverk. Civita er vel enda mer høyrevennlig. Og Agenda, som er et sentrum-venstre-initiativ, gjør alle det, sier han.

LES OGSÅ: Abortsaken skaper frykt for mer splittelse: Dersom KrF ikke får gjennomslag for endringer i abortloven, kan det gå ut over samholdet og tilliten i partiet

– Må leve med uenigheten

Mange i partiet understreket at veivalgsprosessen ikke måtte sprenge KrF, og holdt fast ved behovet for å gå samlet videre.

Men en stadig råere prosess testet samholdet grundig, og etter landsmøtevedtaket om regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen har mange i partiet problemer med at KrF nå er i ferd med å bryte det tindrende klare valgløftet om ikke å gå i regjeringssamarbeid med Frp.

Hareide mener partiet er nødt til å leve med splittelsen, og avviser at han bidrar til den ved på delta på konferansen.

– Når du er hovedtaler på denne konferansen, som ble kjent nå samtidig som KrF sitter i regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen, er du ikke redd for at det sementerer og kanskje dyrker splittelsen i partiet?

– Nei, jeg tror at uenigheten rundt samarbeidsspørsmålet må KrF være forberedt på å kunne leve med. Nettopp derfor er det viktig for meg å følge opp de ordene jeg kom med 2. november, da jeg sa at jeg ønsker alle som ønsker det skal få være med videre i KrF, sier han.

– Og det er ikke sånn at det er noen som har råderetten til å definere KrF fullt og helt framover, det må ulike få være med på.

– Har du fått noen negative reaksjoner på at du skal delta på konferansen?

– Nei, jeg har ikke hørt noe negativt fra partifolk om dette.

– Fra andre?

– Ja, Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har kritisert meg. Men han har en syltynn argumentasjon. Og han ønsker at jeg skal stille opp på alle arrangementer som støtter opp om hans agenda. Og så skal jeg ikke stille opp på arrangementer som har en annen agenda. Og så ønsker han et smalere KrF enn det jeg ønsker.