De røde i KrF avviser at de vil stifte eget parti. Dette skal de gjøre i stedet

De tapte maktkampen i KrF, men ønsker fortsatt innflytelse: En gruppe lokalpolitikere fra rød side i KrF har startet et nytt nettverk og planlegger en konferanse i februar.

 

Av Tori Aarseth/LO Media

– Vi har etablert et forum for folk som ble tent og engasjert av Knut Arild Hareides tale til landsstyret i høst. Det er et felles møtested for de som deler de visjonene Hareide kom med i sin tale, sier Odd Anders With fra Trøndelag KrF til FriFagbevegelse.

With sitter i arbeidsutvalget i «Drivkraft – kristendemokratisk nettverk» sammen med Kristin Walstad fra Akershus KrF og Tore Christiansen fra Nordland KrF.

Selv om blå side gikk av med seieren i kampen om partiets retningsvalg, vil det nye nettverket likevel bringe de røde ideene videre. Rundt ti-tolv personer står bak de tre i arbeidsutvalget, ifølge Vårt Land.

Les også: KrF-topper er uenige om veien videre hvis forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes

En trussel

With understreker at initiativtakerne foreløpig ikke har sett behov for å stifte et eget parti. De vil heller skape et samlingssted for folk som er opptatt av temaene som skal tas opp på konferansen: miljø, fattigdom, framtidsteknologi og mennesket, og trygghet og verdier i arbeidslivet.

– Vi er enige i at de sakene vi setter på dagsorden, er saker som det kan være fare for at ikke blir prioritert høyt nok i politikken, sier With.

– Betyr det at dere er bekymret for at disse feltene blir ofret i regjeringsforhandlingene?

– Det er ikke noen hemmelighet at regjeringssamarbeid med Frp skaper en del uro på disse områdene, sier With.

Han tror at flere på rød side i KrF ser et regjeringssamarbeid med Frp som en trussel mot arbeidet nettopp på de områdene «Drivkraft» setter på agendaen.

– Vi ønsker ikke å fortsette med betegnelsene blå og rød side. Jeg kan heller si at de som ønsker samarbeid med Frp, setter etter vår mening ikke disse temaene øverst på dagsorden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I rød retning

Ett av temaene som løftes fram på konferansen, er arbeidsliv.

– Likeverdstanken som vi ofte snakker om i kristendemokratisk sammenheng, er viktig også når det gjelder fordeling og i kampen for rettferdighet i arbeidslivet. Det berører lønn, betingelser og tryggheten som konkretiseres i arbeidsmiljøloven.

– Er det konkrete uenigheter om arbeidslivspolitikken her, eller er dere bare bekymret for at den ikke blir prioritert høyt nok?

– Det er åpenbart et stort spenn mellom det KrF normalt står for og det Frp står for når det gjelder arbeidslivet. Dette må også defineres som en verdikamp. Det handler om å holde menneskeverdet høyt, også når det gjelder arbeidslivet. Det finnes grenser for hvor langt man kan presse arbeidstakere før det går ut over helse og familie.

– Betyr dette at dere fortsatt har håp om å dra KrFs politikk mer i deres retning, tross tapet på landsmøtet?

– Ja, det må man vel kunne si ja til. (LO Media)

Les også: 2018 ble året da Knut Arild Hareide vant og tapte på en gang stort intervju med KrF-lederen