Det har nå gått 73 uker, over 19 måneder, siden Stortinget første gang ba samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gi kommunene anledning til å opprette permanente lavutslippssoner som et nytt virkemiddel til å redusere luftforurensningen.

Har ventet 19 måneder på lovhjemmel fra Ketil Solvik-Olsen

I dag har byene som ønsker seg mindre farlig luft, ventet i elleve nye uker på at samferdselsministeren skal få ut fingeren.

 

Så lenge er det nemlig siden fristen til å uttale seg om «forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler», utløp.

Fortsatt er det uklart når statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil konkludere.

– Vi er i en prosess med å gjennomgå høringsinnspillene og klargjøre forskriften, skriver han i en epost til Dagsavisen.

For Aps Jan Bøhler er saken klar.

– To og en halv måned burde være mer enn nok tid for Ketil Solvik-Olsen til å følge opp en enstemmig innstilling fra Stortinget, sier han.

Les også: Rødt lys for miljøgebyrsoner

17. mars 2015

Vi må helt tilbake til 17. mars 2015 for det opprinnelige stortingsvedtaket hvor Solvik-Olsen fikk i oppdrag å gi kommunene lovhjemmel til å opprette permanente lavutslippssoner.

Bøhler begynte å etterlyse en endelig avklaring fra samferdselsministeren allerede i fjor høst. Siden har han stilt utallige spørsmål og tatt ulike initiativ for å presse fram en avklaring. Så, etter nye runder i Stortinget, sendte Samferdselsdepartementet omsider ut sitt høringsforslag 28. juni.

Da ble det på nytt bråk. Samferdselsdepartementets nei til lavutslippssoner og miljødifferensierte bomtakster samtidig, var i strid med Stortingets ønske, påpekte Bøhler overfor Dagsavisen. Han reagerte også på at departementet mener at bare diesel- og biodieselbiler skal betale gebyr i lavutslippssonene.

Les også: Ny luftkamp

– Også dette er åpenbart i strid med hva Stortinget har forutsatt, gjentar Bøhler nå.

– Trenger ikke Solvik-Olsen like fullt litt tid på seg for å rekke å gå gjennom alle høringsuttalelsene?

– De to nevnte punktene er det viktigste han trenger å se på, og det bør ikke ta to og en halv måned, svarer Bøhler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke svare

I januar ble statsminister Erna Solberg (H) stilt følgende spørsmål av VG i en artikkel om når de permanente lavutslippssonene kunne komme på plass:

– Er det riktig at dere lar Frp bestemme tempoet her?

– Nei. Vi har kvittert ut en rekke tiltak, men noe er så komplisert at vi trenger mer tid, svarte Solberg.

Nå, snart ti måneder senere, har Dagsavisen stilt følgende spørsmål til statsministeren:

– Synes statsministeren at framdriften i denne saken er akseptabel?

Svaret vi fikk per e-post fra statsministerens kontor, er som følger: «Tusen takk for henvendelsen. Vi viser til Samferdselsdepartementet som rette departement.»

Jan Bøhler tar nå saken opp i Stortingets kommende spørretime. Han understreker at det haster med en avklaring. Snart går vi inn i den perioden da bylufta igjen blir livsfarlig. Bare i Oslo dør årlig 185 personer for tidlig av luftforurensning, ifølge Folkehelseinstituttet.

Debatt: Verdensrekord i å snakke om noe annet