UFAGLÆRTE: Gymlærere mangler gymutdanning. FOTO: NTB SCANPIX

Gymlærere kan ikke gym

Politikerne vil ha mer gym i skolen, men ny forskning viser at gymlærere ikke kan gym.

En stor andel gymlærere mangler kompetanse i faget, ifølge en undersøkelse utført av Norges idrettshøgskole. Av 245 kroppsøvingslærere har kun halvparten av kvinnene formell kompetanse i faget. Blant mennene har 1/3 gymutdanning.

Brorparten av lærerne uten formell gymkunnskap underviser på førstetrinn. Lærerne som underviser på storskolen er jevnt over mer kompetente i kroppsøving.

 

Politisk kampsak

En rekke politikere har de siste par åra gått i bresjen for mer gym i grunnskolen som et virkemiddel mot fedme og livsstilssykdommer. Blant forslagene finner vi én time obligatorisk morgengym etterfulgt av sunn skolefrokost. Men holder det med flere gymtimer når kompetansen hos gymlærerne er lav?

- Svaret nei. Den gamle allmennlæreren hadde kompetanse til å undervise i gym, men den nye har ikke det, for vi har konsentrert oss om basisfagene, sier Aksel Hagen (SV), og legger til:

- I iveren etter å øke kompetansen i basisfagene har vi glemt de viktige tilleggsfagene som gym og estetiske fag.

Hagen vil øke videreutdanningspotten og innføre kompetansekrav på minimum 30 studiepoeng for gymlærere. For det er like viktig med kompetanse i gymfag som i matte og engelsk, mener han.

 

Vil kreve kompetanse

Mette Hanekamhaug (Frp) foreslår én time ren fysisk aktivitet hver dag. Dette trenger ikke nødvendigvis være en gymtime.

- Per dags dato vil det være umulig å gjennomføre, når man ikke klarer å dekke dagens behov. Men på sikt må det være krav om formell kompetanse hos dem som utfører gymtimene. I dag ser vi at elevene som er aktive fra før, har det enkelt i gymtimene, mens de som trenger gymmen aller mest, ikke blir satt i sving, sier hun.

- Er gymfaget nedprioritert?

- Vel, i flere fag ser vi at lærere underviser i fag de ikke har formell kompetanse i, men det er kanskje spesielt i gym at en setter en faglærer til å ta timen. Man har nok ikke helt forstått viktigheten av gymfaget. Jeg tror ikke halvparten mangler kompetanse i andre fag, sier hun.