Godkjenningsprosessen for første koronavaksine i Europa har startet

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA skal gjøre en fortløpende godkjenningsvurdering av koronavaksinen som utvikles ved Universitetet i Oxford.

Saken oppdateres

Resultater fra store pågående studier vil være sentrale når myndighetene avgjør om vaksinen kan godkjennes, skriver Statens legemiddelverk på sine nettsider.

​Vaksinen er utviklet av AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

– Dette er en merkedag. Etter det jeg kjenner til er dette den første koronavaksinen man har startet søknadsprosessen for full godkjenning for i vestlige land, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Dagens Medisin.

EMA starter en såkalt «rolling view», som innebærer at legemiddelmyndigheten vil gjøre en fortløpende vurdering av alle data om vaksinen.

Vanligvis kreves det at et firma har alle data klare før en godkjenningsprosess kan begynne. Men når det foreligger en alvorlig trussel mot folkehelsen, kan myndighetene velge å vurdere dataene etter hvert som de foreligger, skriver Statens legemiddelverk.

Hvor lang tid en eventuell godkjenning vil ta, er foreløpig uklart. (NTB)