Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil at KrF skal konkludere om regjeringsspørsmålet allerede på landsstyremøtet i 23. mars. Ropstad vil gjerne snakke med Frp og Siv Jensen etter valget for å forhandle om en borgerlig regjeringsplattform.

Ber KrF åpne for Frp raskt

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil avklare et borgerlig regjeringsalternativ så raskt som mulig. Men KrF-leder Knut Arild Hareide vil vente til høsten.

- Om mulig bør vi avklare regjeringsspørsmålet på landsstyremøtet 23. mars, og helst før sommeren, slik at vi har god tid fram mot stortingsvalget, sier stortingsrepresentant Ropstad til Dagsavisen.

Han åpner for regjeringssamarbeid med Frp, for å gjøre en bred borgerlig regjering mulig etter stortingsvalget i 2013.

- Det viktigste er at vi får en ikke-sosialistisk regjering, sier han og understreker at åtte år med rødgrønt styre får være nok.

Ropstad mener politikken må være viktigst - ikke hvilke partier KrF samarbeider med. Han understreker at regjeringsforhandlinger vil vise om KrF får gjennomslag, og derfor er det feil å utelukke FrP nå, mener han.

- KrF ønsker politiske endringer, og dersom vi får gjennomslag for vår politikk går vi i regjering. Hvis ikke vil vi spille en viktig rolle i Stortinget der vi kan vippe saker i riktig retning, sier Ropstad.

 

Venstre mot Høyre

Venstre ser ut til å slippe Frp inn i varmen i et borgerlig regjeringssamarbeid. Med bare ett fylkesårsmøte igjen i Venstre kommende helg, er signalene tydelige. Partileder Trine Skei Grande sa til NTB lørdag «at det er et brennende ønske i hele Venstre om å få byttet ut regjeringen med en regjering der Venstre har innflytelse».

Nestleder Ola Elvestuen (V) er åpen for Frp, og mener alle borgerlige partier bør kunne snakke sammen om et samarbeid etter valget. Dermed er tidligere Venstreleder Lars Sponheims strategi fra stortingsvalget i 2009 om å gi Frp en kald skulder vraket.

- Det vil være feil på det nåværende tidspunkt å utelukke Frp og si at det vil være umulig å styre sammen med Siv Jensen, sier han.

Landsstyret vil enten rett før eller rett etter sommeren konkludere etter at fylkespartiene har sagt sitt om regjeringssamarbeid. Flere fylker har alt gått inn for at en stemme på KrF er en stemme på en ny regjering - uten at de har tatt stilling til Frp-samarbeid.

 

Hareide vil bruke tid

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker debatten om regjeringsspørsmålet i partiet velkommen, men vil ikke framskynde partiets konklusjon til landsstyremøtet i mars.

- Denne typen debatter må vi ha rom for internt i partiet. Jeg har ingen ting imot at Kjell Ingolf Ropstad vil diskutere dette, men vi har lagt løpet for en prosess og da står den fast, sier Hareide.

Han tror at mange KrF-medlemmer vil føle at avgjørelsen blir tatt for tidlig om prosessen framskyndes. Partilederen følger Venstres valg av samarbeidspartnere nøye, og sier det også vil ha betydning for hva KrF bestemmer seg for.

- Venstre har antydet at de vil si noe om dette på landsmøtet sitt. Det er kjekt å vite hvordan landet ligger før vi bestemmer oss, sier KrF-lederen.

Han vil ikke utelukker noen partier, og sier KrF må avgjøre dette på strategikonferansen i september.

Landsstyremøtet i mars blir også viktig, for å gjøre opp status for strategiarbeidet.

 

Bred plattform

I enkeltsaker har opposisjonen på Stortinget opptrådt samlet. I forbindelse med statsbudsjettet var partiene enige om blant annet bedre vilkår for forskningen, bedre forhold for frivilligheten og ny ordning for Boligsparing for ungdom (BSU). Ropstad mener de fire borgerlige partiene har godt utgangspunkt for en felles politisk plattform.

Han understreker at KrF, Venstre og Høyre står nær hverandre i mange saker, og vil kunne stå sammen mot Frp der det trengs.

- Til sammen blir vi større enn Frp, påpeker han.

For KrF er det viktig å få gjennomslag for menneskeverd og sorteringsspørsmål, familiepolitikk og frivillighet.

Ropstad tror KrF og Frp kan bli enige om en mer konsekvent innvandringspolitikk, selv om partiene står langt fra hverandre.

- Jeg tror alle ikke-sosialistiske partier er enige om at det ikke er en rettferdig innvandringspolitikk som føres i dag, sier han.

Ropstad ønsker en mer human politikk på familiegjenforening og arbeidsinnvandring. Mer effektiv behandling av asylsøknadene skal sikre at de asylsøkerne som har rett til å bli får lov til å bli, mens de som ikke har rett blir kastet raskt ut.