Barnehagenormen: – Regjeringen straffer de flinke

Bevisst satsing på god barnehagebemanning blir straffet av regjeringen, mener Oslos barnehagebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV).

I tråd med Stortingets vedtak skal norske barnehager få flere voksne og flere kvalifiserte barnehagelærere. Dette for å gi barna en god start i utdanningsløpet og et kvalitativt bedre tilbud.

Nå mener Oslos ansvarlige byråd at regjeringen stikker kjepper i hjulene for dette arbeidet i Oslos 734 barnehager. Dette begrunnes med at verken utgiftene til pedagognormen eller bemanningsnormen for økt voksentetthet, dekkes inn i neste års statsbudsjett:

– Det samlede tapet for Oslo kommune beløper seg til hele 85 millioner kroner, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Les også: – Fy faen så fattige vi blir

– Urimelig og urettferdig

– Regjeringen har ikke foreslått ytterligere finansiering av ny norm for pedagogisk bemanning. Dette til tross for at både KS og kommunene har påvist at reformen er betydelig underfinansiert. Oslo kommune blir kompensert med 58 millioner kroner, mens den reelle merkostnaden er beregnet til 129 millioner kroner. Altså en underdekning på hele 71 millioner, fastslår Thorkildsen, som mener dette vil ramme andre tjenester til byens befolkning:

– Det betyr at Oslo kommune må bruke egne midler til å fullfinansiere pedagognormen, på bekostning av andre tjenester, bekrefter hun.

Ifølge byråden straffes Oslo på toppen av dette for at kommunen, i motsetning til mange andre kommuner og private oslobarnehager, allerede oppfyller det nye kravet til grunnbemanning.

– Oslo har forskuttert en statlig reform gjennom bruk av egne midler for å sikre en god bemanning i våre barnehager. Hadde regjeringen fordelt de 103 millioner kronene de vil bruke på den nye bemanningsnormen gjennom vanlig rammetilskudd, ville Oslo fått rundt 14 millioner kroner, sier Thorkildsen.

Isteden mener hun pengene fordeles i strid med etablert praksis for kommunale reformer, og på en måte som er svært fordelaktig for de private barnehagene.

– Oslo, derimot, straffes altså for at våre kommunale barnehager faktisk har oppfylt bemanningsnormen med færre enn seks barn per årsverk i de kommunale barnehagene. Det er både urimelig og urettferdig, understreker Thorkildsen, som hevder fordelingen viser at regjeringen hører mer på PBL og kapitalsterke private barnehageaktører enn kommunene.

Les også: Private barnehager slår de kommunale barnehagene

– En gåte

«Regjeringen prioriterer tidlig innsats i barnehage og skole», het det i statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

I Oslo uttalte Høyres gruppelder Eirik Lae Solberg: «Dette er en betydelig satsing på barn og unge.»

Det er en virkelighetsbeskrivelse byråd ikke deler:

– Det at regjeringen og Oslo Høyre klarer å påstå at budsjettet er en betydelig satsing på barn og unge, er for meg en gåte. Selv etter det nasjonale barnehageopprøret i vår, klarer regjeringen å underfinansiere pedagognormen grovt og samtidig rigge finansieringen av bemanningsnormen slik at Oslo ikke får en eneste krone. Oslo får altså ingen hjelp til å satse på barnas første leveår fra regjeringen i dette budsjettet – snarere tvert imot, sier Inga Marte Thorkildsen.

Les også: Bråket om bemanningsnormen

Les også: Ordføreropprør mot bemanningsnorm

Les også: PBL: En trussel mot kvalitet