Åpner for å ta i bruk postbudene til nye oppgaver

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner for å ta i bruk postbudene til nye oppgaver i kampen mot korona.

– Jeg ser at Posten kan fylle en rolle i den situasjonen Norge nå er oppe i. Jeg føler meg trygg på at både Posten og andre bedrifter i dette markedet vil utføre de oppdrag som privatpersoner, bedrifter og staten etterspør. Jeg vil i tiden framover følge med på om situasjonen tilsier at det blir behov for at staten kjøper denne typen tjenester.

Det skriver Hareide i et svar på et spørsmål fra SVs Arne Nævra.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

– Over hele landet

Som allerede omtalt i Dagsavisen, mener Nævra at Posten nå «kan bli mer aktuell enn noensinne», for eksempel ved henting og bringing av mat og medisiner til husstander i karantene, eller for utsatte mennesker som ikke vil ta risikoen ved butikkbesøk.

– Husk at Postens bud er over hele landet, og kommer innom eller kjører forbi alle husstander nesten daglig. Her ligger et stort tjenestepotensial, uttalte Nævra til Dagsavisen.

Les også: Frykter transportnæringen skal bli slått ut

– Kan gjøre nye ting

Posten selv har uttalt til Dagsavisen at «Posten er både positiv og klar til å påta seg nye oppgaver.»

– Hvordan reagerer dere på signalene som samferdselsministeren nå kommer med?

– Vi opplever en engasjert og interessert minister som anerkjenner den jobben Posten utfører, og han ser hvordan Posten kan bidra, svarer pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

– Kan det være aktuelt å utvikle nye tjenester/tilbud etter som samferdselsministeren nå er positiv til dette?

– Vi kan gjøre nye ting, men vi kan også gjøre mer av det vi allerede gjør, svarer Pettersen

–.Som nevnt tidligere er Posten positiv og forberedt til å kunne påta seg nye oppgaver, i den ekstraordinære situasjonen samfunnet nå er i. Dette gjelder oppgaver innen levering av post, pakker og gods, som er vår kjernevirksomhet. Det er på disse områdene vi har særlige forutsetninger for å kunne tilby gode tjenester i form av mennesker, kunnskap og utstyr,.

Les også: Korona kutter trafikkostnader

– Stor økning i hjemlevering

Posten har allerede opplevd at langt flere vil bruke dem enn før koronakrisen slo inn.

– Vi opplever nå en stor økning i hjemlevering av varer. Vi har aldri kjørt mer varer og pakker hjem til folk enn hva vi gjorde i forrige uke, forteller Pettersen.

– Dette er en form for tjeneste som i dagens situasjon er særlig aktuelt for utlevering av for eksempel mat og medisiner til husstander i karantene eller til spesielt sårbare og utsatte grupper.

I prosent har økningen i hjemlevering vært på over 400 prosent for landet under ett. I Oslo og det som inntil nylig var Akershus, har økningen vært på nær 450 posent. Hva dette tilsier i antall oppdrag, opplyser ikke Posten noe om.

Varer fra Vinmonopolet

«Det som bestilles er typiske varer som er nødvendig i det daglige, som mat, medisiner, leker til hjemmeværende barn, for til katter og hunder, og datarekvisita for å kunne ha hjemmekontor. I tillegg har det også vært en god del varer fra Vinmonopolet», skriver Posten i en pressemelding.

For å håndtere den voldsomme økningen i hjemlevering har Posten lagt om mange av sine rutiner og samarbeider på nye måter på tvers av avdelinger i konsernet.

– I disse dager trenger vi mange flere medarbeidere til hjemlevering. Det gjør at vi kan utnytte kapasiteten der koronakrisen har gjort at det er blitt mindre å gjøre, sier regiondirektør Hans-Øyvind Ryen i samme pressemelding.

– Kan det være aktuelt å ta kontakt med samferdselsministeren for å presentere hva Posten eventuelt kan bidra med?

– Vi har løpende dialog med Samferdselsdepartementet, svarer pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen.

– Det er en konstruktiv og god dialog. De vet at vi er i beredskap og hva vi kan mobilisere.