Ap, Sp og SV vil se begrunnelse for hemmelighold om fregatt-havariet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må legge fram det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om fregatt-ulykken, krever Ap, Sp og SV i et brev.

– Etter vår oppfatning hersker det tvil om det formelle grunnlaget for regjeringens linje om å være svært tilbakeholdne med å dele med offentligheten hva Forsvaret selv så langt vet om årsakene til ulykken, skriver de forsvarspolitiske talspersonene Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Anniken Huitfeldt (Ap) i brevet til Bakke-Jensen.

De tre ber om en redegjørelse for det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om hva Forsvaret så langt vet om det som skjedde. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden natt til torsdag 8. november.

Havarikommisjon

Navarsete, Lysbakken og Huitfeldt ble mildt sagt overrasket over Bakke-Jensens oppgjør med pressen i en samtale med NRK som ble vist tirsdag kveld og hans påfølgende uttalelser i Debatten.

Ifølge forsvarsministeren bør mediene avvente Havarikommisjonens rapport. Han mener mediedekningen av havariet «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken.

– Etter opptredenen på NRK, hvor et samlet journalistkorps fikk på pukkelen for i det hele tatt å skrive om saken, vil vi vite hva som er hans formelle grunnlag for å unnta fra offentlighet såpass mye, sier Huitfeldt til NTB.

– Jeg ble urolig. Det var nesten så han trengte sin egen havarikommisjon etter opptredenen på NRK, sier Lysbakken.

Spekulasjon

Lysbakken tilføyer at dersom Bakke-Jensen med loven i hånd kan holde tilbake informasjon, må det respekteres.

– Men dette må vi få klarhet i, sier SV-lederen.

De tre brevskriverne mener at alle hadde vært tjent med større åpenhet.

Bakke-Jensen sa i spørretimen i Stortinget onsdag at han ikke ville bidra til spekulasjoner.

– Det er jo tvert om. Det som skjer nå, er at alle spekulerer, både i mediene og folk flest som spekulerer over middagsbordet om hva som egentlig hendte. Det er en større belastning for dem som er involvert. Det kan versere mange historier som ikke er i nærheten av sannheten, men som de og familiene deres må forholde seg til, uten å kunne gå ut og korrigere, mener Navarsete.

Slendrian

Huitfeldt utfordret forsvarsministeren i den muntlige spørretimen og ville vite om han mener at pressen skal slutte å stille spørsmål om ulykken. Svaret fra Bakke-Jensen imponerte ikke lederen av utenriks- og forsvarskomiteen.

– Han er relativt slendrian både i stortingssalen og i NRK. Og så beskylder han pressen for å være slendrian. Det syns jeg er relativt lite betimelig kritikk av pressen i denne saken, sier Huitfeldt til NTB.

(NTB)