Innenriks

Reglene om familie-innvandring til Norge foreslås strammet inn

Et forslag om innstramming i reglene om familieinnvandring er på høring. Forlaget skal hindre at det gis familiegjenforening når det ikke er til barnets beste.

Endringene skal blant annet hindre at det gis familiegjenforening med enslige, mindreårige barn i Norge når dette ikke er til barnets beste, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Foreldre som ikke kan gi forsvarlig omsorg eller som utgjør en trussel mot egne barn, bør ikke få familiegjenforening i Norge. Ved å klargjøre dette i utlendingsloven vil jeg sikre at praksis ivaretar disse sårbare barnas behov for en trygg og god oppvekst her i landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Barnets beste er allerede et grunnleggende hensyn i alle saker som involverer barn, men praksis kan tyde på at det legges for lite vekt på barnets beste i saker der dette hensynet kan føre til avslag, skriver regjeringen.

Les også: Advarer mot feriepengefella: – For mange er det helt krise

Les også: Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner


Mer fra Dagsavisen