Innenriks

Finanstilsynet advarer: Vi må være forberedt på et kraftig økonomisk sjokk

Norske banker må være forberedt på urolige tider og å håndtere et overraskende og kraftig tilbakeslag i norsk og internasjonal økonomi, advarer Finanstilsynet.

Av Steinar Schjetne/NTB

– Erfaringer viser at kriser kan komme brått, spre seg raskt og forsterkes gjennom det finansielle systemet. Bankene må ha tilstrekkelig egenkapital til å kunne bære risiko og yte lån, også i nedgangstider, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud.

Han la torsdag morgen fram rapporten Finansielt utsyn, som viser at norske banker er solide, men at norske husholdninger fortsatt har svært høy gjeld i forhold til inntekten.

Rapporten kommer to ganger i året. Siden forrige rapport i desember i fjor er det større optimisme om utviklingen framover. Aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg godt oppe, til tross for kraftige renteøkninger, og inflasjonen er redusert. Sentrale prognosemiljøer venter nå en myk landing fra norsk økonomi.

– Men prognoser er usikre. Det har vi blitt minnet om flere ganger de siste årene, sa Kongsrud under presentasjonen.

– Det er risikofaktorer der ute, og det er vanskelig å si hvordan de vil spille seg ut og hva de kan bety for oss. Men de er til stede og vi har blitt minnet om at endringer kan komme brått, poengterte han.

Stor usikkerhet

Gjelden i norske husholdninger er nå høyest blant husholdningene i OECD-området. Det er også et høyt nivå historisk, selv om gjeldsgraden har gått litt ned i det siste, som følge av høyere inntektsvekst og nå lavere kredittvekst. Bankene har dessuten hatt rekordstore inntekter på grunn av alle renteøkningene de siste årene, og har derfor en gyllen anledning til å øke sin kjernekapital for å styrke bolverket hvis utlånstapene skulle øke.

– De viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet er fremdeles høy husholdningsgjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser, sier Kongsrud.

Og usikkerheten er stor, understreket han. En eskalering av geopolitiske spenninger kan føre til forstyrrelser i internasjonal handel, brå utslag i råvarepriser, økt inflasjon og rente og uro i finansmarkeder internasjonalt.

Finanstilsynets årlige stresstest av norske banker viser at bankene i gjennomsnitt er solide, men at kapitaldekningen vil kunne bli vesentlig svekket i et kraftig tilbakeslag. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved finansielle kriser kan bli svært høye, ifølge Kongsrud.

Bedringen avtar

Finanstilsynet har testet konsekvensene av et scenario der en forverring av geopolitiske konflikter fører til høyere inflasjon og økte renter nasjonalt og internasjonalt. Brutto nasjonalprodukt faller, arbeidsledigheten øker og bolig- og næringseiendomsprisene faller.

Bankenes tap på utlån øker, særlig på utlån til bedrifter, men også på utlån til personer. Tapene er høye, men vesentlig lavere enn bankenes tap under bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet, ifølge scenarioet.

– Vi må regne med at det kan komme et kraftig og ubehagelig sjokk i årene fremover. Det blir for sent å bygge forsvarsverket og motstandskraften først når vi ser sjokket i hvitøyet. Det må vi ha på plass hele tiden. Vi må bygge det i gode tider, og nå er det gode tider for norske banker, sa Kongsrud med henvisning til de store renteinntektene bankene har hatt de siste årene.

– Bankenes evne til å bære risiko og yte nye lån til kredittverdige kunder i nedgangstider forutsetter at bankene har tilstrekkelig egenkapital. De siste par årene har bedringen i bankenes soliditet flatet ut. Norske banker bør oppfylle regulatoriske krav med god margin, sier han.

Les også: Soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Dette er de «arbeidende fattige» i Norge (+)

Les også: Skeptisk til ny skoledebatt: – Vi trenger ro

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen