Innenriks

Stortingsflertallet sier nei til å forby overgrepsmateriale mot dyr

Et flertall på Stortinget vil ikke forby deling og besittelse av overgrepsmateriale mot dyr på nåværende tidspunkt. Landbruksministeren sier et forbud vil komme.

– Dette burde vært det letteste forslaget i verden å støtte. I stedet setter Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre seg på bakbeina og vil ikke tette dette hullet i lovverket, sier SVs Andreas Sjalg Unneland til NTB.

Det er han som har fremmet forslaget i Stortinget sammen med partikolleger.

Bakgrunnen er en artikkelserie i Nidaros om nordmenn som deler overgrepsvideoer på nett. Dyrevernalliansen har samlet inn 30.000 underskrifter for å få til et forbud.

– Jeg synes det er helt uforståelig at regjeringen sier nei til dette. Og at Høyre går sammen med dem for å forsinke en sånn prosess, det skjønner jeg rett og slett ikke, sier Unneland.

– Uforståelig

SV, Frp og Venstre varsler at de vil stemme for et forbud, mens et flertall bestående av Ap, Sp og Høyre altså sier nei.

Flertallet viser til at regjeringen jobber med en stortingsmelding der problemstillingen vil bli grundig gjennomgått.

Unneland skjønner ikke hvorfor det skal være nødvendig.

– Jeg klarer ikke å se hva som skal være argumentene mot at det skal være straffbart å besitte og dele overgrepsbilder av dyr. Hva regjeringen trenger tid til å tenke over her, det synes jeg rett og slett er uforståelig, sier han.

Kommer etter sommeren

I forbindelse med stortingsbehandlingen sendte landbruksminister Geir Pollestad (Sp) et brev der han redegjorde for regjeringens holdning i saken. Der varsler han at temaet blir grundig vurdert i arbeidet med den nye stortingsmeldingen.

– Jeg har lyst til å melde at regjeringen planlegger å legge fram forslag som gjør det straffbart å være i besittelse av eller dele materiale som handler om overgrep mot dyr, i dyrevelferdsmeldingen som vi skal legge fram i år, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han sier at det å vedta et forbud også omfatter utarbeidelse av en egen lovtekst som må legges fram for Stortinget. Pollestad forteller at han fikk reaksjoner onsdag fra mange som trodde regjeringen var imot forslaget fra SV.

– Hvis noen skulle tro at vi ikke støtter forslaget så er det feil. Dette er ikke noe vi ønsker skal være lovlig, sier Pollestad.

– Viktig for å beskytte dyr

Unneland påpeker at mangelen på et forbud kan bidra til at det skjer flere overgrep mot dyr.

– Det vet vi er skadelig for dyr. Vi vet også at en del som begår overgrep mot mennesker, først starter med å gjøre det mot dyr. Det å få slått ned på dette er ganske viktig både for å beskytte dyr, men også mennesker, sier han.

Høyre støtter forbud, men vil vente på stortingsmelding

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland sier at de ønsker et forbud, men at de mener det er best at dette kommer i forbindelse med dyrevelferdsmeldingen fra regjeringen.

– Jeg skjønner SVs markeringsbehov, men her lager de en konflikt som ikke finnes. Vi stoler her på regjeringen som sier de skal følge dette opp, sier han.

Stensland påpeker at SVs forslag er et såkalt anmodningsforslag, altså at man ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et lovforslag.

– Slik SVs forslag er utformet, må man uansett vente på regjeringen

– Hvis regjeringen svikter, vil vi ordne opp ved første anledning, sier Stensland.

Mer fra Dagsavisen