Innenriks

Veisalt forurenser flere innsjøer på Østlandet

Flere veinære innsjøer påvirkes negativt av salting på veiene. Både levende organismer og sirkulasjonsmønsteret påvirkes av større saltkonsentrasjon.

Resultatene fra «Undersøkelse av veinære innsjøer 2023» viser at påvirkning fra veisalt utgjør et problem for vannkjemien og sirkulasjonsmønsteret i en rekke innsjøer nær hovedveier i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold.

– I 10 innsjøer hadde naturlig sirkulasjon i vannmassene stoppet opp på grunn av salttilførsler, slik at det ikke var oksygen igjen på bunnen, såkalt saltindusert oksygensvinn. 28 av 37 innsjøer hadde ulik grad av saltpåvirkning, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kronisk virkning

Noen av innsjøene hadde svært høye konsentrasjoner av klorin. I eksempelvis Patterødtjern ved Moss og Gjerdsrudtjern i Oslo er konsentrasjonene så høye at det regnes å ha kronisk virkning på en rekke vannlevende organismer, særlig for planktonalger.

– Innsjøundersøkelsen gir oss viktig kunnskap om virkningen av veisalt og annen trafikkforurensning i veinære innsjøer. Det legger grunnlaget for hvordan vi kan salte smartere for å beskytte livet i vann, samtidig som vi ivaretar trafikksikkerheten og opprettholder fremkommeligheten på veiene, sier Erlend Aakre, direktør i Transport og samfunn i Statens vegvesen.

Jobber for mindre salting

Vegvesenets direktør for drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, sier de jobber for mindre salting, men at vinteren 2023 var krevende.

– Bruken av salt har gått ned siden 2017/2018, selv om vi ser en liten økning i 2023. Vi har blant annet innført obligatorisk opplæring av sjåførene, som har vært effektivt for å redusere saltforbruket, forteller Laksforsmo.

Les også: SV: Forurensere av Oslofjorden må betale

Les også: – Lysforurensningen øker i et rasende tempo

Les også: Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen