Innenriks

Forsvarsplanen: Enighet om pengesekken viktigst for Frp

Fremskrittspartiets viktigste mål i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret er en forpliktende finansiering, sier første nestleder Hans Andreas Limi.

– Jeg tror alle må innrømme at vi ble ganske positivt overrasket over den rammen som regjeringen legger opp til, 600 milliarder kroner, sier Limi, som også er partiets finanspolitiske talsperson.

– Det er åpenbart noen svakheter i det som regjeringen foreslår, og det vil vi påpeke, men det viktigste er å få en forpliktelse rundt finansieringen, fortsetter han.

Limi mener regjeringen så langt har vært vage på nettopp finansieringen og sier Frp er villig til å bruke oljepenger om nødvendig for å sikre at Forsvaret får det som trengs.

Stort løft

Regjeringen har sendt et forslag til Stortinget som innebærer et massivt løft for Forsvaret, både når det gjelder utstyr og personell. Stortinget skal behandle saken før sommeren.

Partiets landsmøte vedtok søndag en uttalelse med en bestilling til stortingsgruppa om å sikre forpliktende finansiering for hele planperioden, med vekt på de fire første årene. Ungdomspartiet ønsket å stryke en setning om å bruke oljepenger, om nødvendig, men fikk ikke landsmøtet med seg.

Vedtaket tar også til orde for å kjøpe en ekstra ubåt, to NASAMS-systemer, et langtrekkende luftvernsystem og en ekstra innsatsstyrke i Heimevernet, og å styrke dronekapasiteten.

Forsvar og sikkerhet har lenge vært en viktig Frp-sak og var også på agendaen på landsmøtet på Gardermoen i helgen. Men i en tid preget av frykten for et aggressivt Russland, og bred enighet om at Forsvaret må rustes opp, vil det kanskje være mindre rom for å slå politisk mynt på forsvarspolitikken.

– Vi kommer til å ha våre krav inn i forhandlingene, men det aller viktigste er å få en forpliktelse rundt finansieringen, gjentar Limi.

– Får vi til det, så blir ikke Forsvaret en sånn politisk kampsak. Da har vi etablert en bred politisk enighet om at dette må vi bare gjennomføre, sier han.

Fremskrittspartiet har spesielt pekt på behovet for et luftvernbatteri for å beskytte hovedstaden, som regjeringen ikke har lagt inn i sitt forslag.

Les også: Ser på Trump som Messias: – Gud holder sin hånd over ham

Ukraina-forlik

Limi sier de er innstilt på å bidra konstruktivt til forhandlingene. Han viser til Nansen-programmet, som alle partiene stiller seg bak, og som betyr 75 milliarder kroner i sivil og militær støtte til Ukraina over fem år.

– Selv om det skulle skje at det blir et annet flertall ved valget neste år og et regjeringsskifte, så ligger den forpliktelsen i bånn. Og det er det samme vi må få til for Forsvaret, sier Limi.

Les også: Tysk forsvarstopp: – Da kan Russland angripe Nato

Les også: Lavrov tordner: – Vi er ikke redde

Mer fra Dagsavisen