Innenriks

Over halvparten av befolkningen fikk penger av Nav i fjor

I snitt betalte Nav ut 1,1 millioner kroner hvert minutt gjennom hele fjoråret. Totalt ble det betalt ut 583 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon.

Utbetalingene til personer bosatt i Norge økte med 46,6 milliarder kroner i fjor, sammenlignet med året før.

Veksten er på 8,9 prosent og er altså høyere enn justeringen i grunnbeløpet og lønnsveksten.

Totalt mottok 2,8 millioner personer en ytelse fra Nav i fjor. I tillegg var det 105.000 personer bosatt i utlandet som mottok penger fra Nav.

– De aller fleste av oss mottar penger fra Nav en eller flere ganger i løpet av livet, og bare i løpet av ett år har halvparten av befolkningen fått penger inn på konto fra Nav minst én gang. Det sier noe om Navs rolle i samfunnet og i folks liv, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Mesteparten av pengene fra Nav går til å betale alderspensjon til personer bosatt i Norge.

Denne posten økte med 9 prosent fra 2022 til 2023 og utgjorde 293 milliarder kroner i fjor. Pengene går til over 1 million pensjonister.

– Uføretrygd er den neste største ytelsen med 116 milliarder kroner i 2023 – en økning på 7 prosent fra året før. 389.400 personer mottok uføretrygd i løpet av 2023, opplyser Nav.

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Mer fra Dagsavisen