Innenriks

– Døgnåpne barnehager blir ansett for å være kontroversielt, men hvorfor?

Lillehammer Arbeiderparti ønsker å utrede behovet for døgnåpne barnehager i kommunen. Leder Elin Stjer tror det er nødvendig for å få arbeidskraft tilbake til helsevesenet.

– Vi ønsker å se på muligheten for å utrede behovet for døgnåpen barnehage, sier Elin Stjer, leder i Lillehammer Arbeiderparti.

Forslaget om å igangsette et pilotprosjekt ble nylig vedtatt under partiets årsmøte.

– Dette er sett i lys av en dimensjoneringsplan som er lagt ut på høring på Lillehammer nå, hvor man skal se på barnehage og skole og fremtidens eldreomsorg. En av knapphetsgodene er personell, og det blir verre i fremtiden, sier hun.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken. Barnehager er normalt stengt fra 17.00 i dag.

Kontroversielt?

– Døgnåpne barnehager blir ansett for å være kontroversielt, men hvorfor skal det være det? Det er litt i likestillingens navn, dette, sier Stjer til Dagsavisen.

Hun forteller at Lillehammer Arbeiderparti ønsker en heltidskultur hvor alle i utgangspunktet bør få tilbud om hele og fulle stillinger.

– For at det skal gå i et turnusyrke, er det et behov for et sted hvor barna kan ha det trygt og godt, med fagpersonell rundt seg. Besteforeldre er i jobb lenger, mange har flyttet til en annen kommune, kanskje jobber begge foreldre turnus. Det er en hverdagskabal som er ganske umulig for mange, og derfor tar mange deltidsstillinger.

Og for dem som måtte lure, så er det ikke tenkt at det skal kjøres fullt pedagogisk opplegg gjennom natten.

– Barn skal sove på natta. På dager hvor mor eller far har dagarbeid, er barna der på dagen, forklarer Stjer.

– Man har eksempler fra Sverige og Danmark, som har hatt det lenge. Mannen min gikk i heldøgnsbarnehage på syttitallet i Danmark. Det var en del av den sosialistiske vinklingen inn mot bydelen rundt København den gangen.

Andre leser også: Uføre Cassandra (19) vet hva som er drømmejobben. Nå er den innen rekkevidde

Håper på økt rekruttering til helsesektoren

Stjer tror døgnåpne barnehager kan være et ledd i å få flere ansatte til helsevesenet.

– Hvordan kan vi rekruttere helsepersonell i fremtiden, hvis ikke kommunene har et tilbud hvor de kan stå i de jobbene? Det er ekstremt mange helsefagarbeidere, sykepleiere og andre innenfor helsevesenet som ikke jobber med det, fordi de ikke får hverdagskabalen til å gå opp. Ressursene ligger der ute, og vi må hente dem tilbake i helsesektoren.

Hun understreker at et eventuelt pilotprosjekt skal gjøres ved å holde alle regelverk innenfor tariffavtalene, og i samsvar med fagorganisasjonene.

Men barnehager sliter allerede med å dekke grunnbemanningen. Hvordan skal man få nok personell?

– Man kan se for seg at man kan ta lærdom av hvordan det gjøres i Sverige, hvor de har barnepleiere. Det er andre gode fagfelt som er gode med barn.

Leder i Utdanningsforbundet Lillehammer, Anne Grete Moen er overrasket over forslaget. Hun peker på at det er utfordringer med rekruttering også i barnehagene, og at kommunen allerede i dag har sju pedagogiske ledere på dispensasjon, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

– Jeg tror ikke dette er et kort å dra for å bidra til rekrutteringen, sier hun på spørsmål om å tilby nattarbeid kan bidra positivt til akkurat det.

Ikke på NSFs agenda

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er landets fjerde største fagforbund, og organiserer nesten 130.000 sykepleiere og jordmødre.

Nestleder Kai Øivind Brenden forteller at døgnåpne barnehager ikke er noe de har på agendaen.

– Det er mange tiltak som kunne hjulpet arbeidshverdagen til sykepleierne, så må vi jo også se til om løsningene skaper utfordringer for andre yrkesgrupper. Denne saken er derfor noe vi foreløpig ikke har noen konkret oppfatning om, skriver Brenden i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Bekymret over bemanning i barnehagene

Les også: Rapport avdekker «skjult barnehagekrise»: – I strid med lovverket

Mer fra Dagsavisen