Innenriks

Rapport: Ungdom mener vold og uthenging er mest skadelig i sosiale medier

Ungdom opplever vold og uthenging som det mest skadelige de møter i sosiale medier, ifølge viser en ny rapport fra Medietilsynet.

Foreldre er imidlertid mest bekymret for at barna skal få seksualiserte henvendelser fra fremmede voksne, ifølge en ny rapport fra Medietilsynet.

– Ungdommene vi har intervjuet, opplever at det er vanskelig å beskytte seg mot voldelig innhold på nett. De opplever å bli eksponert for vold uten at de aktivt søker etter det selv. Dette er alvorlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Tilsynet har spurt ungdom hva ungdommene opplever som skadelig innhold i sosiale medier og helst ville vært foruten. Ungdommene forteller at de reagerer mest på videoer av vold utøvd av ungdom mot ungdom – og nesten alle ungdommene har sett innhold de skulle ønske at de ikke hadde sett.

«Exposed»-kontoer

Såkalte «exposed»-kontoer i sosiale medier, der barn og unge utsettes for hets og ryktespredning, blir også trukket fram som skadelig innhold. De fleste ungdommene som ble intervjuet, har sett slike kontoer, der det blant annet deles bilder, videoer og sladder om enkeltpersoner.

Blant foreldrene som ble intervjuet, blir seksualiserte henvendelser fra fremmede voksne nevnt som en hovedbekymring knyttet til skadelig innhold på nett. Aggressiv markedsføring og utestengelse er andre ting foreldrene bekymret seg for.

Snapchat og Tiktok

– Rapporten viser at det er et stort sprik mellom foreldrenes frykt for hva som er skadelig på nett og det ungdommene selv opplever som skadelig. 13-15-åringene opplever at de voksne ikke vet hvor mye voldelig innhold de ser for eksempel på Snapchat og Tiktok, sier Velsand.

Rapporten «Robust, resignert og nummen» baserer seg på kvalitative intervjuer med elleve ungdommer i alderen 13–15 år og deres foreldre.

Mer fra Dagsavisen