Innenriks

Mehl varsler flere tiltak etter svensk voldsbølge: – Svært alvorlig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde fredag et møte med Kripos-sjefen om gjengvolden i Sverige og forgreininger til Norge. Hun varsler flere tiltak.

– Det er ikke tegn til en tilsvarende voldelig utvikling her, men vi må ha sterk innsats for å bryte opp nettverkene, sier Mehl i en pressemelding etter møtet med Kripos-sjef Kristin Kvigne fredag morgen.

– Den voldelige situasjonen i Sverige er av en karakter vi ikke har sett tidligere. Vi har ikke samme situasjon her, men det er svært alvorlig at kriminelle nettverk i Sverige har forgreninger til Norge, sier Mehl.

Mehl tar til orde for en styrket innsats mot organisert kriminalitet og narkotikasmugling.

– Nettverkene er profesjonelle og har en lang verdikjedene. På toppen sitter bakmenn, ofte internasjonalt, og styrer nettverk med forgreininger til store deler av verden, sier Mehl.

Varsler tiltak

Hun varsler flere tiltak fra regjeringen framover for å skjerpe innsatsen.

Fredag kom hun blant annet med forslag om tiltak mot unge kriminelle. Forslagene ble behandlet i regjeringskonferanse fredag og sendes nå til Stortinget, skriver NRK.

– Endringene som nå foreslås viser at kriminalitet har konsekvenser. Det er viktig at straffegjennomføringen tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og samtidig setter tydelige grenser. Barn og unge som begår kriminelle handlinger skal nå møtes med en rask og treffsikker reaksjon, sier Mehl i en pressemelding.

Etter det NTB kjenner til setter regjeringen av 19 millioner kroner såkalt friske midler på statsbudsjettet for 2024 for å finansiere de nye forslagene.

Vil ha fotlenkebruk

Dette er forslagene til regjeringen:

* Bruk av fotlenke ved forbud mot kontakt og opphold.

* Raskere iverksettelse av straff.

* Å følge opplegget med ungdomsstraff skal ikke lenger i praksis være frivillig ved alvorlig kriminalitet, ifølge regjeringen, som er kritisk til at fengselsstraff brukes i liten grad ved brudd på opplegget. De foreslår derfor mer bruk av tvang.

* Domstolene skal også kunne kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil 6 måneder, istedenfor dagens lovverk hvor unge kun risikerer fengsel hvis de bryter pliktene i ungdomsstraffen.

* Ungdommen kan hentes av politiet hvis de ikke dukker opp i forbindelse med straff.

Stortingsmelding

Regjeringen vil senere i høst legge fram en ny stortingsmelding om økonomisk kriminalitet med nye tiltak, blant annet knyttet til inndragning av kriminelt utbytte.

– Vi må forebygge at barn og unge rekrutteres inn som en del av kriminelle nettverk, og da må vi også ta nettverkene og eventuelle bakmenn. Regjeringen vil slå hardt tilbake mot organisert, økonomisk kriminalitet. Det er viktig at vi ser disse tiltakene i sammenheng, sier Mehl.

Mer fra Dagsavisen