Innenriks

Erna Solbergs skattemelding: Kunne se ektemannens hopp i formue

Erna Solberg (H) kunne på sin egen skattemelding se ektemannens formue vokse i årene hun var statsminister. På to år steg den med over 2 millioner kroner.

– Jeg må si at jeg på det tidspunktet ikke har reagert eller sett på det, har Solberg tidligere sagt til NTB.

Høyre-lederen og ektemannen lot torsdag medier få se på skattemeldingene deres i perioden da hun var statsminister, fra 2013 til 2021.

Solberg har tidligere anslått at ektemannen Sindre Finnes har tjent 1,8 millioner på kjøp og salg av aksjer mens hun var statsminister. De to har felles økonomi.

Økte med millionbeløp

Første år Solberg kunne se formuen til ektemannen på skattemeldingen, var i 2017 (på grunn av regelendringer). Da hadde han formue på 6 millioner.

I 2018 hadde han en formue 5,8 millioner, mens den steg til 6,48 millioner i 2019 og 7,91 millioner i 2020, ifølge informasjonen Solberg kunne lese på sin skattemelding.

I 2021 hadde ektemannens formue steget til 9,359 millioner kroner. Fra 2020 til 2021 hadde riktignok gjelden til Finnes også økt med cirka 1 million kroner.

Solberg: – Kunne stilt spørsmål

Formuen Solberg kunne se på ektemannens skattemelding, inkluderer alle eiendeler, deriblant bankinnskudd, bolig, bil og båt.

Dermed kunne ikke Solberg lese direkte ut ifra sin egen skattemelding hvilke aksjegevinster ektemannen hadde. Men ved å sammenligne skattemeldingene fra år til år, kunne hun se formuen hans øke.

Solberg har tidligere forklart til NTB at hennes skattemelding spesielt i 2020 viste et større hopp i formuen hos ektemannen enn deres felles økonomi skulle tilsi.

– Det kunne jeg selvsagt stilt spørsmål ved, men jeg hadde ikke noe grunnlag for å stille spørsmål basert på det akkurat på det tidspunktet, forklarte hun.

Totalformue på 17,7 millioner

Den tidligere statsministeren har vist til at det var mye som skjedde i den perioden.

– Jeg tror jeg har sendt min skattemelding litt som man gjør når man har en noe forenklet skattemelding. Jeg sjekket at mine data var riktige og sendte den inn i en tid der vi behandlet korona og var på vei inn i en valgkamp og annet, sa Solberg til NTB i forrige uke.

Skattemeldingen for 2021 viser at Erna Solbergs og Sindre Finnes felles formue var på 17,7 millioner kroner. Til sammenligning var den felles formuen på 13,9 i 2017. Dette inkluderer også for eksempel boligformue.

Verdsettelsesrabatt

Det var regelendringer gjennomført av nettopp Solberg-regjeringen som førte til at Sindre Finnes’ formue dukket opp på Solbergs skattemelding fra 2017 av.

De innførte nemlig en verdsettelsesrabatt på aksjer, som ga fradrag på skatten – og reduksjon i fradrag på for eksempel felles gjeld.

Dermed ble det mulig å se ektefellens totale formue på egen skattemelding i tilfeller hvor man eier aksjer eller har gjeld.

Mer fra Dagsavisen