Innenriks

Vil flytte russetida: – Det er åpenbart hva som er viktigst

Elevorganisasjonen har lenge villet flytte russetiden. Nå får de støtte fra fire sentrale Unge Høyre-topper.

– Det er et kjempegodt forslag å flytte eksamen til etter russetida. Vi trenger et tydelig skille for at eksamen eller sluttvurderinga begynner etter 17. mai. Det er åpenbart hva som er viktigst av eksamen og russetida, men ingen elever ønsker å velge mellom dette. Det er slemt å la noen elever ha null eksamen mens enkelte må sitte hjemme å pugge, sier leder av Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby til Dagsavisen.

Unge Høyre vil flytte russetida

Mandag gikk fire sentrale Unge Høyre-topper i storbyer ut i VG og tok initiativ til at russetiden flyttes til etter eksamen.

– Russetiden er en tradisjonsrik feiring her til lands. Forslag om å avvikle den har ingenting for seg. Vi må rett og slett reformere den, sier Vegard Sem, 18 år, russ og ungdomskandidat for Trøndelag Høyre til avisa.

– Steg en er å flytte den til etter eksamen. Dette kan gjøres av kommunene og fylkeskommunene selv, Høyre bør gå foran som et godt eksempel, foreslår Sem.

Aslak Berntsen Husby er leder av Elevorganisasjonen.

Aslak Berntsen Husby i Elevorganisasjonen håper på at det er flere som ser hvor utfordrende dette er for elevene.

– Når Unge Høyre og EO som står på hver sin side i spørsmålet om eksamen er enig om hvordan den skal gjennomføres, så sender det et godt signal om at et slikt tiltak er viktig, sier han.

– Hvorfor ikke jobbe for at russetida blir mindre preget av fest og alkohol, og dermed ikke i veien for skolearbeid?

– Hvis det er en ting man må unngå så er det at voksne politikere skal blande seg inn i detaljer rundt russetida. Det er ikke en feiring voksne skal bestemme over, det er en feiring for eleven på egne premisser. Vi samarbeider med Kunnskapsdepartementet om hvordan vi kan gjøre russetida tryggere, men det forutsetter at den tilhører elvene først og fremst, sier Husby.

---

Eksamen i videregående skole.

  • Skriftlig eksamen er en sluttvurdering, hvor kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse ved å løse en oppgave og/eller en kompleks utfordring.
  • Det er læreplanen som er utgangspunkt for utarbeidelse av eksamensoppgavene. Kompetansemålene i læreplanen er grunnlaget for vurdering av kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen.
  • For norsk skole er skriftlig eksamen utviklet av Utdanningsdirektoratet, og er lik for hele landet. Dette kalles også sentralt gitt eksamen.
  • Muntlige eksamener og muntlig-praktisk eksamen er utviklet av kommunen eller fylkeskommunen. Dette kalles lokalt gitt eksamen.
  • Eksamen kan ha en forberedelsesdel knyttet til et tema som er viktig i eksamen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler er tillatt. Lærere kan gi veiledning i forberedelsestiden, men det er ikke adgang til å gi undervisning.
  • I videregående opplæring trekkes elevene til eksamen etter bestemte regler. Se eksamenstrekk.

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Store norske leksikon.

---

Vil erstatte eksamen

Elevorganisasjonen (EO) har lenge ment at russetiden bør flyttes til etter eksamen. De vil imidlertid avskaffe eksamen, og erstatte det med en annen form for sluttvurdering.

Sluttvurderinga som EO vil erstatte eksamen med, skal heller ikke være samtidig med russetida.

– Å sette de opp mot hverandre gir egentlig elever et valg som skoler ikke burde gi dem. Russetida er til for å feire sammen med venner at 13 års skolegang er fullført. Når vi har eksamen samtidig så setter vi en stopper for feiringa, og lar elever velge mellom å feiere med venner som ikke har kommet opp til eksamen, eller å sitte inne flere dager for å pugge til prøven, sier Husby.

Det er heller ikke første gang Unge Høyre har tatt til orde for å flytte eksamen, og diskusjonen har pågått mellom politikere, aviskommentatorer, russepresidenter, elever og foreldre i mange år.

Kritisert

AUF mener derimot at problemet ikke er tidspunktet for russetida.

– Det er hele opplegget rundt eksamen. Ved å fjerne eksamen slipper vi denne problematikken. Så Unge Høyre kan gjerne komme etter sammen med oss i kampen om å fjerne dagens eksamen, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

AUF-leder Astrid Hoem smiler på takterrassen over Youngstorget.

Eksamen har vært under sterk kritikk for uheldig tilbakevirkning på undervisningen, skriver Store norske leksikon. De viser til at kritikken av den er at den er regnet som upålitelig og tilfeldig, og at den skaper en usosial konkurranseånd i skolearbeidet. Som følge av kritikken har man forsøkt å utfylle vurderingen med standpunktprøver og standpunktkarakterer, skriver de.

Ifølge leksikonet beholdes eksamen av to viktige grunner:

  • Den betyr en kontroll med lærernes og elevenes arbeid.
  • Den legger forholdene til rette for en mer ensartet bedømmelse over hele landet. Dette får en viss vekt når det er stor søkning til enkelte læresteder eller studieretninger, og når opptaket ikke skal få karakter av å være tilfeldig.

I Oslo kommune skal byrådet i Oslo prøve ut alternative former for underveisvurdering enn dagens eksamensform i ungdoms- og videregående skoler. Skoler som har lyst til å delta i utprøving, skal etter planen inviteres til det neste vår, skriver Utdanningsnytt.


Mer fra Dagsavisen