Nyheter

Vil vurdere alternativer til eksamen

SV fikk flertall i Rogaland fylkesting for å se på hvordan sluttevaluering i den videregående i skolen i Rogaland kan endres.

Tirsdag holdt Monika Kvilhaugsvik (SV) en interpellasjon på Fylkestinget, hvor hun foreslo å se å se på endringer i eksamen og alternative sluttevalueringer i den videregående skolen i Rogaland.

Kvilhaugsvik peker på at Elevorganisasjonen, Skolenes landsforbund, og Utdanningsforbundet har tatt opp samme problemstilling før.

– På eksamen skal det vises i løpet av noen timer på en bestemt dag, i hvert fag, alt elevene har klart å tilegne seg av kunnskap og faglig modning gjennom det siste arbeidsåret deres. Denne spesielle dagen, i hvert fag, må de være fullt til stede, de bør ikke ha latt eksamensnerver eller krisesituasjoner i hjemmet, venneflokken eller problem med kjæresten ødelegge nattesøvnen. De bør ikke ha feber eller mensen, sier hun innledningsvis.

– SV ønsker å finne bedre og mer rettferdige måter til å vurdere kompetansen hos elevene. Vi vil videreutvikle en god vurderingskultur som er rettvis og læringsfremmende, og erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering, sier SV-politikeren.

Kunnskap og muligheter

Det kom flere innlegg fra politikerne i Fylkestinget om saken, noen var enige, andre uenige og noen delvis enige.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) påpekte i sitt svar til interpellasjonen at det å fremme kunnskap og muligheter om alternative vurderingsformer utover eksamen, er i tråd med uttalelser fra kunnskapsministeren, og at dette er skissert i Hurdalsplattformen.

– Fylkesordfører støtter interpellanten i å skaffe mer kunnskap til veie om framtidige muligheter for alternative sluttvurderinger i den videregående skolen. Samtidig er det for tidlig å endre sluttevalueringen på nåværende tidspunkt, sier hun, og viser til at det ikke har blitt holdt eksamen på videregående skoler siden våren 2019.

– Ettersom dette blir første år med eksamen etter pandemien, og denne vurderingsformen allerede er i endring, så mener fylkesordfører at det er viktig skolene i Rogaland får tid og ro til å høste erfaringer med dette i år. Fylkesordfører er positiv til å vurdere dette på lengre sikt, og vil derfor støtte interpellantens forslag om å få en sak som skisserer mulighetene for alternative sluttvurderinger til eksamen i videregående skoler i Rogaland, sier hun.

Forslaget til SVs Monika Kvilhaugsvik om «politisk behandling i fylkestinget for å få framlagt muligheter for et forsøk med alternativ til eksamen som sluttvurdering i den videregående skolen i Rogaland», ble vedtatt med 30 stemmer for, og 17 stemmer mot (Høyre og Frp).

Elev: – Eksamen har for mye makt

Nils Vetrhus Skjeivik, leder 
 for Elevorganisasjonen i Rogaland

Nils Vetrhus Skjeivik (18) er leder for Elevorganisasjonen i Rogaland, han gjør det klart at eksamen har altfor mye makt over hva man lærer i timene.

– I stedet for å lære faget, lærer man å prestere på eksamen. Det betyr at man ikke lærer for å lære, men man lærer for å pugge og videre glemme det igjen. Derfor trenger vi en sluttvurdering som er med på læringsprosessen og ikke stikker kjepper i hjulene på den, sier Skjeivik til RA.

Han påpeker at dagens eksamen er for generell, og ikke er god nok til å vurdere hver enkelt elevs kompetanse innenfor faget.

– Vi mener at elevene må kunne påvirke og tilpasse sluttvurderingen etter egne læringsmetoder og forutsetninger. Sluttvurderingen skal bygges på dybdelæring og reflektere at læring er en kontinuerlig prosess. Det er veldig mange tilfeldigheter rundt eksamen. Vi mener at eksamen skal bli mer forutsigbar for elevene og at den skal være lik for alle, sier 18-åringen.

– Vi er enige med SV og mener at det er på tide å prøve ut andre former for sluttvurdering. Dette vil gi oss grunnlaget vi trenger for å innføre den beste formen for sluttvurdering i hele landet, sier Skjeivik.

Mer fra Dagsavisen