Debatt

Et oppgjør med utdatert vurdering

Elevene våre fortjener et mer rettferdig og helhetlig vurderingssystem slik at de blir motivert for å lære mer. Dette er målet med forsøket vårt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når samfunnet forandrer seg, må skolen gjøre det også. Hvis ikke havner vi i bakleksa. I Oslo tør vi å tenke nytt om vurdering i skolen. Alternativer til standpunktkarakter og eksamen vil bidra til mer rettferdig vurdering, mindre stress og press på elevene og mer læring.

Jeg er oppriktig bekymret for det usunne presset på elevene i norske skoler. Det er ikke noe nytt for ungdommene våre, men problemet har blitt mer omfattende etter to år med korona-skole. Økt ufrivillig skolefravær, manglende motivasjon og psykisk stress er mer til stede i skolene enn noen gang. Så mye som ett av fire barn gruer seg til å gå på skolen. Når elevenes mager knyter seg med tanke på prøver, karakterer og eksamen, er det åpenbart at det går ut over hvor mye de lærer.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Vurdering er en av de største stressutløsende faktorene i skolen. Derfor må vi tørre å tenke nytt om prøver, tester, karakterer og tilbakemeldinger i skolen. Oslo skal nå gjennomføre et forsøk med alternative former for underveisvurdering i ungdomsskolen og videregående, og vi skal søke staten om å få gjennomføre alternativ til dagens eksamen. Dette er viktig for elevene sin mestring, motivasjon og tilhørighet, slik at de lærer mest mulig.

Karakterer er nødvendige, men elevene forteller selv at stadig karaktersetting og en kort, skriftlig eksamen til slutt stjeler deres fokus på skolen. Når tallet på prøven stjeler oppmerksomhet fra tilbakemeldingen om hva eleven kan forbedre, og når eksamen oppleves som en kort, vilkårlig stikkprøve hvor elevene ikke får vist hva de faktisk kan, går vurderingene ut over lærelyst og nysgjerrighet.

Vi skal finne løsninger, som fremmer og ikke hemmer læring.

Elevene våre fortjener et mer rettferdig og helhetlig vurderingssystem slik at de blir motivert for å lære mer. Dette er målet med forsøket vårt. Noen av forslagene som ligger på bordet er mappemetodikk, langtidsoppgaver istedenfor endagseksamen, eksamen i praktisk-estetiske fag og forsøk med todelt eller tverrfaglig eksamen. Hvordan dette skal skje i praksis vil bli avklart i nær dialog med ansatte og elever. Alt vil selvfølgelig foregå på en forskningsbasert måte, som sikrer at alle elevene får oppfølgingen de har rett på.

Forsøket vil være viktig for å legge rammene for fremtidens vurderingssystem. Vi skal finne løsninger, som fremmer og ikke hemmer læring. Elevene vil få en mer rettferdig vurdering, der de faktisk får vist helheten i det de kan, og hvor en dårlig dag på eksamen ikke får ringvirkninger resten av livet.


Mer fra: Debatt