Innenriks

Anmeldt psykiater angriper helsemyndighetene

Psykiateren som er anmeldt for seksuallovbrudd og brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av tilsynssakene mot ham.

Aftenposten har fått innsyn i tilsvarene til psykiateren.

«Han er rystet over at de falske anklagene nå fremmes på ny og opplever ut fra sakens behandling at han nærmest står rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og med offentligheten», skriver advokat Halvard Helle i svaret på én av de fem tilsynssakene som er åpnet mot psykiateren.

To av sakene er politianmeldt.

Svært kritisk

Store deler av tilsvaret er sladdet, men det kommer tydelig fram at psykiateren er svært kritisk til helsemyndighetenes behandling av sakene mot ham, skriver avisen.

I dokumentene svarer psykiateren på anklagene og bestrider en rekke av påstandene til varslerne.

I januar besluttet Statsforvalteren å opprette tilsynssak mot psykiateren. Dette skjedde etter at forfatter Hilde Rød-Larsen (48) leverte et formelt varsel til Statens helsetilsyn. Rød-Larsen har fortalt til VG at hun og psykiateren hadde sex i terapirommet flere ganger i 1999 og 2000. Hun var ikke hans pasient, men mener at han misbrukte sin legerolle fordi hun var syk med spiseforstyrrelser.

Fem saker

Totalt dreier tilsynet seg om fem ulike saker. Foruten Rød-Larsen har en kvinne varslet om grenseoverskridende atferd for over 20 år siden, mens en annen har klaget på manglende behandling og oppfølging. En fjerde kvinne blant annet manglende oppfølging og manglende skille mellom det private og profesjonelle.

I tillegg har Statsforvalteren åpnet et tilsyn som omhandler psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler.


Nyeste fra Dagsavisen.no: