Innenriks

Ny varslingstjeneste skal styrke beredskapen i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet lanserte tirsdag Nødvarsel på mobil sammen med tre mobiloperatører.

Med på lanseringen var også Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Det blir i første omgang en nasjonal varslingstjeneste, men den skal etter hvert også bli videreutviklet lokalt.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier dette er et viktig satsingsområde for å styrke beredskapen på en enkel og informativ måte.

– Dette er et viktig tiltak som er med på å varsle og forebygge innbyggerne mot akutte hendelser som kan true mot liv og helse, sier Mehl.

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles, og som sender ut selve varselet.

De offentlige myndighetene har samarbeidet med de tre mobiloperatørene Ice, Telia og Telenor om å utvikle tjenesten. Politiet og Sivilforsvaret kommer fortsatt til å bruke andre kommunikasjonsflater også for å nå ut til folk.

Nyeste fra Dagsavisen.no: