Innenriks

Vil ha slutt på dette regnet: – Nesten umulig å unngå at konfetti følger med under skoene

Konfetti av plast og papir regner ned over publikum under mange konserter, men snart kan det bli mindre av det.

– Vi er ikke veldig positive til bruk av konfetti, både av miljøhensyn og fordi det rett og slett er mye arbeid å få ryddet og vasket den vekk. Vi håper og tror at tiden er moden for å gå over til mer miljøvennlige visuelle effekter, sier Per-Ole Moen, administrerende direktør i Oslo Spektrum, ett av Norges største og mest brukte konsertlokaler.

Forbudt i Sverige

Fra 30. april i år ble det forbudt å bruke konfetti som inneholder plast, utendørs i Sverige. Den svenske regjeringen innførte forbudet i oppfølgingen av EUs plastdirektiv. Dette direktivet omfatter forbud mot en rekke engangsartikler i plast, som sugerør, tallerkener og bestikk.

Da WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet tidligere i år lanserte en egen felles plaststrategi, omfattet den også forslag om forbud mot plastkonfetti her til lands.

Så langt er dette forslaget ikke fulgt opp av regjeringen.

– Konfetti er ikke omfattet av direktivet om plastprodukter, og det er ikke forbudt å bruke konfetti som inneholder plast i Norge, bekrefter seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet.

– Vi vil imidlertid vise til at forsøpling er forbudt, og det er de som bruker konfettien som har ansvaret for å sørge for at plasten blir håndtert riktig og ikke spredt i naturen, fortsetter hun.

– For produsenter som bruker konfetti under konserter gjelder aktsomhetsplikten i produktkontrolloven. Den tilsier at den som produserer, innfører, bruker eller på annen måte behandler produkter som kan medføre helse- eller miljøfare, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slik virkning.

Må betale mer

Ansvarlig håndtering av konfetti er del av rutinene til Oslo Spektrum, og noe arrangører og artister må betale for, opplyser administrerende direktør Per-Ole Moen.

– Ved bruk av konfetti fakturerer vi ekstra for «konfettirenhold». Dette er ment å dekke den ekstra tiden det tar å fjerne konfettien, forteller han.

– Vi har et team av renholdere som starter opprydningen umiddelbart etter arrangementet slik at vi begrenser at konfettien og annet avfall blir dratt utover i resten av arenaen eller på utsiden. I tillegg har vi vektere i utgangene som ser til at publikum ikke tar med seg mengder av konfetti ut av arenaen.

Konfettien som brukes i Oslo Spektrum er ifølge Moen «som regel» laget av papir eller PVC – ett av verdens mest anvendte plastmaterialer.

– Vi har per i dag ingen regelverk for bruk av konfetti. Det er ansvarlig arrangør som avgjør teknisk og kunstnerisk sammensetning og utførelse av forestillinger og show. Vi stiller imidlertid krav om at produktet som benyttes ikke er brennbart, opplyser Moen.

Opptatt av klima og miljø

– Har dere regelverk eller rutiner for gjennomføring av konserter på en mest mulig klima- og miljøvennlig måte?

– Per nå har vi ikke et regelverk for dette, men vi registrerer et økende fokus og ønske fra arrangører, artister og kunder om at arrangementene skal være så klimavennlige som mulig, svarer Moen.

– Vi holder nå på å re-sertifisere oss som Miljøfyrtårn, og vil i tiden som kommer se på områder hvor vi kan forbedre oss.

– Vi har allerede et stort fokus på blant annet energiforbruk, og har de siste årene jobbet med bedre styring av lys, varme/kjøling og ventilasjon for å optimalisere dette, slik at forbruket ikke blir høyere enn nødvendig.

Norske Kulturarrangører, før kjent som Norske Konsertarrangører og før det igjen Norsk Rockeforbund, er også opptatt levende opptatt av klima, miljø og omstilling, får Dagsavisen opplyst.

– Dette står kanskje høyest på agendaen vår, sier fungerende daglig leder Anders Tangen.

– I vår nye visjon står bærekraft sentralt. Vi jobber for et bærekraftig arrangørfelt og oppfordrer ikke til bruk av konfetti.

Plukkanalyser av søppel

– Min oppfatning er at det brukes mindre konfetti enn før og at arrangører har gått over til konfetti av materialer som er mer nedbrytbare enn plast, fortsetter Tangen.

Tangen vil likevel ikke utelukke at plastkonfetti fortsatt havner i naturen og at den dermed bidrar til den generelle plastforsøplingen, som han omtaler som «et kjempeproblem».

– Det er jo nesten umulig å unngå at konfetti følger med under skoene eller på klærne etter en konsert, sier Tangen.

– Hvorfor fortsette med å bruke plastkonfetti da? Kan dere ikke bare si tvert nei til dette?

– Det er et betimelig spørsmål, men så lenge bruken av plastkonfetti ikke er regulert, vil den nok kunne fortsette å være en del av showet, svarer Tangen.

Saken fortsetter under videoen

Miljødirektoratet kjenner ikke til omfanget av bruken av plastkonfetti i Norge per i dag, men snart kan vi få indikasjoner på i hvor stor grad konfetti bidrar til forsøplingen av naturen.

– Det skal innføres medansvar for opprydning av forsøpling for produsenter av visse engangs plastprodukter. I den forbindelse vil det bli gjennomført plukkanalyser av forsøpling, opplyser seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet.

– Dersom det viser seg at andre plastprodukter enn de som er omfattet av direktivet om plastprodukter utgjør en stor andel av forsøplingen, kan det bli aktuelt å vurdere tiltak for å forebygge dette, påpeker hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen