Innenriks

Strømopprøret slått ned på LO-kongressen

LO-kongressen stemte ned strømopprørernes kraftkrav og ga støtte til et kompromiss om oljeleting.

De såkalte strømopprørerne har skapt bølger på LO-kongressen denne uka med krav om økt politisk kontroll over eksporten av kraft fra Norge.

Frontet av Industriaksjonen og figurer som Atle Tranøy fremmet de flere alternative forslag da LOs nye handlingsprogram kom opp til votering fredag. Men forslagene falt. Det samme gjorde lignende forslag til endringer i en ny næringspolitisk uttalelse fra LO.

Det var en skuffet Tranøy som forlot kongressalen etter voteringen.

– Jeg syns det er beklagelig at ikke LO er i stand til å ta et tydeligere standpunkt som kan bidra til å normalisere kraftprisene både for husholdninger og næringsliv, sier han til NTB.

Enstemmig redaksjonskomité

Ett av forslagene som ble avvist, var et krav om at LO fortsatt skal arbeide for at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge.

Kongressen avviste i tillegg en formulering om at LO «vil jobbe for å sikre politisk kontroll over kraften», og om at krafteksporten fra Norge må begrenses.

I den næringspolitiske uttalelsen ville strømopprørerne blant annet ha inn en formulering om at Norge må vurdere må gå ut av EUs energiunion og energibyrået Acer. Men heller ikke dette ville kongressen ha noe av.

– Vi har behandlet dette enstemmig i redaksjonskomiteen, og den består av de fleste forbundene i LO. Vi har adressert en ganske progressiv politikk på dette området, men vi er også nødt til å ha kunnskap om hvordan vi skal løse de enkelte problemene, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til NTB.

Han mener energikommisjonen – der LOs Are Tomasgard er med – nå bør få tid til å utrede kraftspørsmålene grundig.

Oljeleting

Et annet stridstema på kongressen har vært oljepolitikk.

Flere grupperinger i LO – deriblant Norsk Tjenestemannslag og Handel og Kontor – har tatt til orde for å begrense oljeletingen, til sterke protester fra industriforbundene, og redaksjonskomiteen på kongressen jobbet hele uka for å finne et kompromiss som kunne forene fløyene.

Kompromissforslaget fikk kongressens velsignelse da saken kom opp til votering.

– De gamle kampsakene ligger nå parkert, konstaterer Fagforbundets leder Mette Nord.

– Og så ligger klimamålene fast – og det vi må gjøre for å nå dem, ligger fast.

EØS-striden lagt bi

Selve ordlyden i kompromisset er at «LO mener de ressursene som kan bygges ut, må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Videre fastslås det at LO vil «at norsk energiproduksjon og -bruk skal baseres på energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv».

– Det vi skal gjøre framover, er at vi skal se på hvert enkelt prosjekt og hver åpning på en mer skånsom måte enn vi har gjort før. Det er vi enige om, fastslår Eggum.

Han mener samtidig at EØS-striden i LO nå har funnet sin løsning. Ingen forslag om å melde Norge ut av EØS ble realitetsbehandlet på kongressen, og forslagene som ble fremmet om skepsis til Acer og EUs energiunion, ble avvist.

– Så jeg vil si at LOs forbund nå har lagt dette bak seg.

Israel-boikott

Et stort flertall på LO-kongressen stemte for en internasjonal boikott av Israel.

Da en uttalelse om Palestina kom opp til votering på kongressen, hadde flertallet i redaksjonskomiteen lagt fram en innstilling uten direkte støtte til boikott av Israel. Men flertallet av delegatene støttet i stedet en dissens fra mindretallet i redaksjonskomiteen.

«LO støtter også en internasjonal boikott av Israel», lyder vedtaket.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik påpeker at vedtaket ikke er vesentlig annerledes enn det som ble vedtatt på forrige kongress i 2017. Hun sier LO har fulgt det opp blant annet ved å løfte spørsmålet på internasjonale kongresser.

Saken fortsetter under videoen

Arbeiderpartiet fornøyd

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener oljekompromisset ligger ganske nær den tenkningen regjeringen og han selv har i saken.

– Vi må ha en forståelse på kort og mellomlang sikt av at det fortsatt vil være etterspørsel etter norske fossile energiressurser, i en tid hvor man nå vil jobbe med å kompensere for bortfall av russisk olje og gass, sier Eide.

Samtidig er det fornuftig med en større bevissthet på at en del ressurser på sikt må bli liggende under havbunnen, mener han.

Eide berømmer også kongressens vedtak om strøm og EØS.

– Det tror jeg var veldig bra for LO og veldig bra for Norge, sier han.

– Jeg tror det er ganske marginale grupper som har gjort ganske mye ut av seg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om LO-kongressens vedtak

Dette er noen av hovedpunktene som ble vedtatt på LO-kongressen fredag.

EØS-avtalen

LO fastslår at EØS-avtalen er «grunnlaget for LOs faglige europapolitikk». Likevel krever LO at det «gjennomføres en offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

Klimapolitikk

LOs mål er at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. LO erklærer samtidig støtte til EUs foreslåtte mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Oljepolitikk

Uenighet om leteaktiviteten på norsk sokkel var et viktig diskusjonstema på kongressen. Til slutt ble et kompromiss vedtatt der det fastslås at LO mener de ressursene som kan bygges ut, må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. «Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt», lyder handlingsplanen. LO vil at norsk energiproduksjon og -bruk skal baseres på energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Pensjon

LOs overordnede mål er at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn. LO går inn for å doble minstesatsen i tjenestepensjonsordningene fra 2 til 4 prosent. LO vil også at uføres alderspensjon skal skjermes mot levealdersjustering, og at opptjeningen av alderspensjon må skje til 67 år.

Israel og Palestina

LO-kongressen vedtok at LO støtter en internasjonal boikott av Israel.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: