Innenriks

Rødt foreslår at ukrainere får kollektiv beskyttelse i Norge

Flere partier har tatt til orde for at ukrainere må innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse. Rødt fremmer forslag i Stortinget onsdag.

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

– Vi mener det er viktig å forenkle prosessen slik at ukrainere lett og raskt kan komme seg til Norge. Ukrainere som folk har rett på kollektiv beskyttelse, sier Rødts innvandringspolitiske talsperson Tobias Drevland Lund til NTB.

Partiet fremmer onsdag forslag i Stortinget om at Norge må ta i bruk muligheten for å gi ukrainere på flukt midlertidig kollektiv beskyttelse.

I tillegg ber partiet om at regjeringen legger fram en plan for hvordan kommuner og Utlendingsdirektoratet raskt kan settes i stand til å ta imot flyktninger. Drevdal sier mange kommuner har signalisert at de ønsker å hjelpe, men at kapasiteten mange steder ligger brakk etter at mottak ble avviklet etter at flyktningtilstrømningen i 2015 avtok.

Brukt for flyktninger fra Balkan

Utlendingslovens paragraf 34 åpner for kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Dette ble tatt i bruk på 1990-tallet da Norge tok imot flyktninger fra Bosnia og senere fra Kosovo.

SV ønsker også at Norge tar i bruk ordningen, og innvandringspolitisk talsperson Grete Wold har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på hvilken akuttkapasitet Norge har for å ta imot flyktninger.

Også KrF og MDG støtter å ta i bruk muligheten for midlertidig kollektiv beskyttelse.

– KrF mener vi bør gi alle ukrainere som kommer til Norge kollektivt midlertidig vern slik vi gjorde under Balkan-krigen på 90-tallet. De ukrainske flyktningene må bli bosatt raskt og få være i Norge til det er trygt å reise hjem, sier KrF leder Olaug Bollestad.

MDG mener det er viktig å gi ukrainere forutsigbarhet når de kommer til Norge, samtidig som vi bistår med nødhjelp i naboland.

– Vi støtter iverksettelsen av paragrafen i utlendingsloven basert på menneskelige hensyn og den ekstraordinære situasjonen vi står overfor, sier nestleder Arild Hermstad.

Organisasjoner ber regjeringen åpne

Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan regjeringen gi kollektiv beskyttelse midlertidig. Det betyr at ukrainere vil kunne få oppholdstillatelse for ett år, som kan forlenges i inntil tre år. Deretter kan det gis en midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier at det er nettopp situasjoner som krigen i Ukraina paragrafen er laget for. Han mener regjeringen må ta den i bruk.

– Absolutt, dette må Norge åpne for, sa han til NTB mandag.

Også Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener dette kan være et godt alternativ for å sikre at Norge kan «handle raskt og raust» i en situasjon der vi raskt nærmer oss en halv million flyktninger.

– Vi står overfor masseflukt. Da er det relevant å tenke på å gi kollektiv, midlertidig beskyttelse, sier Pål Nesse til Vårt Land.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen