Innenriks

– Mindre og mindre tillit til forvaltningen av naturen

Ulvejakta de seneste dagene viser tydelig behovet for en miljøklagenemnd, mener Birgit Oline Kjerstad, SVs miljøpolitiske talsperson.

– Vi opplever at det blir mindre og mindre tillit til forvaltningen av naturen vår, og at det er en veldig bekymring over at det ikke tas vare på den. Det grelleste eksempelet på det er ulvejakta, hvor lagmannsretten opphevet vedtaket i tingretten i en rasende fart, og jakta ble satt i gang før det var mulig å anke til høyesterett, sier Kjerstad.

– Når det derimot er snakk om å beskytte natur, går det veldig sakte. Ofte er de utbyggerdrevne prosjektene kommet så langt før det kommer en avgjørelse i forvaltningen, at det ikke lenger er mulig å få stanset dem. Dette gjelder både for vindkraftutbygging og annen nedbygging av natur.

– Med en miljøklagenemnd, bestående av folk med god kunnskap til naturen, kunne vi ha fått prøvd sakene på et tidligere tidspunkt, og fått gått prosessene etter i sømmene, påpeker Kjerstad, som er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

Nei fra Barth Eide

Som Dagsavisen nylig skrev, er det for lengst opprettet klageorganer for miljøsaker både i Sverige og Danmark. De behandler tusenvis av saker årlig, og det koster lite eller ingenting å få behandlet en klage der.

I Norge derimot må miljøorganisasjoner og andre som protesterer mot naturødeleggelser, ty til rettsvesenet hvis de ikke får medhold hos forvaltningen.

– Litt av problemet i dag er at det koster så enormt mye å ta en sak til retten. Jeg tok selv en sak til domstolene i forbindelse med en vindkraftutbygging på Haramøya. Den kom seg på flere millioner kroner, inkludert våre advokatutgifter, forteller Kjerstad.

Likevel mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at det ikke er noen grunn til å endre på dagens ordninger. Han vil ikke ha en miljøklagenemnd, og henviser i stedet miljøinteressene til forvaltningen, domstolene, Sivilombudet og Riksrevisjonen.

Eide sier også til Dagsavisen at «norsk natur og miljø blir allerede godt beskyttet av en rekke lover og andre tiltak.»

– Her i Norge forventer vi at det skal være løver i Afrika, men i Norge tar vi stedet ut de store rovdyrene, påpeker Birgit Oline Kjerstad, SVs miljøpolitiske talsperson.

– Forventer løver

– Domstolene er ikke spesialister på natur, innvender Kjerstad.

– Og selv om lovene er der, blir naturen bygd ned bit for bit. Tap av arter og leveområdene deres viser at vi er på helt feil kurs. Det er ofte sjokkende stor mangel på vektlegging av naturen i de prosessene som går forut for et utbyggingsprosjekt. Utbyggere leverer ofte tynne rapporter, faglig sett.

– Samtidig mangler det gjerne miljøkartlegging der hvor de store naturverdiene er, og så plutselig er de nedbygd, uten at vi vet hvilke konsekvenser det kan få.

– Når det gjelder ulven så skal vi ha en levedyktig stamme i Norge. Vi i SV er også opptatt av en god distriktspolitikk, men da må vi dempe konfliktnivået, og det gjør vi ikke ved å skyte mange ulver. Det hadde vært klokt av regjeringen hvis den hadde tatt en time out i stedet for å presse på for å få gjennomført ulvejakta. Her i Norge forventer vi at det skal være løver i Afrika, men i Norge tar vi i stedet ut de store rovdyrene.

– Trenger et taktskifte

– I april møtes verdens land i Kunming i Kina for å få på plass en naturavtale som skal stanse og reversere tapet av natur i verden. Vil ikke en slik avtale også kunne eliminere behovet for en miljøklagenemnd?

– Naturavtalen er kjempeviktig, men vi har allerede hatt AICHI-målene, som var en tiårig plan for bevaring av det biologiske mangfoldet innen 2020. Norge klarte nesten ikke å oppfylle noen av målene som skulle oppnås. Vi trenger et taktskifte, svarer Kjerstad.

– Det er noen eksempler på at saker som vedrører natur blir håndtert skikkelig, men det store bildet er at vi i for liten grad tar vare på livet rundt oss. Nå er tidspunktet for å ta denne utfordringen på mer alvor ved å opprette en miljøklagenemnd. Jeg er veldig uenig med Espen Barth Eide i at en slik nemnd ikke er nødvendig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen