Innenriks

Forsvaret angriper miljøproblemer med milliardbudsjett

Norske soldater skal bli mer miljøvennlige. Potensielt kan milliarder av kroner bli brukt på miljømerkede produkter, alt fra undertøy og uniformer til proviant og legemidler.

– Vi kan bekrefte at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i januar i år har inngått avtale om deltakelse i Nettverk for miljømerket innkjøp, opplyser seniorrådgiver Hans Meisingset i FLO.

– Bruk av miljømerking som virkemiddel er et viktig element i avtalen, påpeker han.

– Hvor store beløp handler dere inn for?

– FLO forvalter driftsanskaffelser i størrelsesorden 14 milliarder kroner årlig.

40.000 ulike produkter

Hvilke miljømerkede produkter Forsvaret nå kan komme til å kjøpe, vil ikke Meisingset si noe om.

– Vi går ikke inn på detaljer om anbudskonkurranser som ennå ikke er lyst ut, forklarer han.

Men så sent som i begynnelsen av januar, kunne Forsvarets Forum opplyse at det var mangel på både undertøy, T-skjorter, feltuniformer, marsjstøvler, sko og skytebriller i Forsvaret.

Flere av disse produktene finnes det miljømerkede varianter av. Også elektronikk, kontorutstyr, møbler, rengjøringsmidler, husholdningsartikler og mye mer er miljømerket. Det viser en oversikt på nettsidene til Svanemerket, som er Nordens offisielle miljømerke, og som bestyrer Nettverk for miljømerket innkjøp. Denne oversikten omfatter over 40.000 ulike produkter.

– Hva brukes de til, de 14 milliardene som dere har til rådighet hvert år?

– Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvar for anskaffelser og etterforsyning av alle typer forsyninger til Forsvaret, som for eksempel mat/proviant, reservedeler, uniformer, legemidler, drivstoff, ammunisjon og forbruksmateriell. Videre inngår blant annet verkstedtjenester og transporttjenester i anskaffelsene våre, svarer Meisingset.

– FNs bærekraftsmål

– Hvorfor har dere blitt del av Nettverk for miljømerket innkjøp?

– FLO sin deltakelse i nettverket er en konsekvens av Forsvarets ønske om å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, svarer Meisingset.

– Bærekraft skal inngå som en naturlig del av Forsvarets aktiviteter.

– I FLO sin miljøstrategi heter det at området anskaffelser og innkjøp representerer et stort potensial for positiv miljøpåvirkning. FLO arbeider for å etterleve regjeringens plan for offentlige anskaffelser. Tilslutning til merkeordninger er en naturlig del av dette, utdyper Meisingset.

Av Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen vil «vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant».

Meisingset viser også til forskrift om offentlige anskaffelser hvor det slås fast at 30 prosent som hovedregel skal være et minimum, når det er relevant å stille miljøkrav.

Også tidligere har FLO stilt miljøkrav i anbud.

– Men Forsvaret forplikter seg nå sterkere blant annet gjennom avtalen med Nettverk for miljømerket innkjøp og også medlemskap i Etisk Handel Norge. Miljøvern og bærekraft skal inngå i vurderingene ved alle våre anskaffelser, understreker Meisingset.

Sentrale deltakere

Nettverk for miljømerket innkjøp ble etablert i 2007 om omfatter nå drøyt 30 medlemmer, etter at både FLO, KS og Viken fylkeskommune nå har sluttet seg til.

Andre medlemmer med store innkjøpsbudsjetter er Universitetet i Oslo, Vinmonopolet, Statens vegvesen, Posten, Statsbygg og flere helseforetak. Også seks av landets 12 største kommuner er med.

– Dette er virksomheter som ønsker å ta ambisiøse miljøvalg, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

– Vi er veldig glade for at Forsvaret ønsker å øke andelen av mer bærekraftige anskaffelser. At toneangivende offentlige aktører tar slike valg har stor effekt og bidrar til å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet, fortsetter hun.

– Det stilles stadig mer komplekse krav til innkjøpere og vi vet at det kan være vanskelig, selv for store aktører, å ta de gode miljøvalgene. Derfor er det bra at Forsvaret nå tar i bruk verktøy som gjør dette enklere.

– Gode resultater

– Vi hjelper til ved å vise medlemmene våre utvalget som finnes av miljømerkede produkter, gir råd og formulerer miljøkrav som de kan stille i anbudene, opplyser Tormod Lien, markedsrådgiver i Nettverk for miljømerket innkjøp.

– Det kan for eksempel være krav om at produktene skal være svanemerket eller merket med andre miljømerker. Når det ikke finnes aktuelle produkter som ikke er miljømerket, får tilbyderne ekstrapoeng i anbudskonkurransene hvis de legger til rette for å levere gode miljøløsninger.

Det at medlemmene av nettverket til sammen kjøper inn varer og tjenester for flere titall milliarder kroner årlig, bidrar til å sette makt bak miljøkravene som stilles, og dette har gitt gode resultater, kan Lien fortelle.

– 40 prosent av renholdet som gjøres av private virksomheter, er nå svanemerket takket være krav som er stilt av store innkjøpere, nevner han som ett eksempel.

– Utvalget av miljømerkede produkter er også blitt større på grunn av slike krav, tilføyer Lien.

Et eksempel på det er Søve Fabrikker i Telemark som lager lekeapparater i aluminium. Da Bergen kommune i 2008 etterspurte miljømerkede lekeapparater, valgte Søve Fabrikker å sertifisere seg med Svanemerket. For klare kravene til å kunne bruke Svanemerket, tok Søve Fabrikker i bruk resirkulert aluminium i produksjonen av lekeapparater.

– Bruk av slik aluminium i stedet for ny, innebærer 95 prosent reduksjon i energiforbruket, forteller Lien.

I fjor fikk Søve Fabrikker endelig uttelling for denne satsingen da virksomheten ble prioritert leverandør av lekeapparater til både Drammen, Asker og Bærum kommune, som alle er med i Nettverk for miljømerket innkjøp.

– Nå følger antakelig flere i bransjen etter Søve Fabrikker, sier Lien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen