Innenriks

Kritiserer kommunale anbud: – Det billigste produktet vinner, mens de med et godt miljøinnhold taper

Grenlandskommunene ville kjøpe møbler med lang levetid og ba om minimum to års garanti i anbudet. Det får bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri til å fortvile.

– Lang levetid er veldig viktig med tanke på både klima og miljø. De burde derfor ha forlangt fem års garanti, noe som er helt vanlig, eller også ti års garanti, noe som ikke er uvanlig, sier Sundet.

– Det burde dessuten ha blitt stilt mye strengere klimakrav i dette anbudet, mener han.

Der er ikke grenlandskommunene alene om å svikte, ifølge Norsk Industri. Tilbakemeldinger fra organisasjonens medlemmer er at pris ofte trumfer både klima, miljø og kvalitet ved kommunale innkjøp.

– Mange av våre medlemmer har tatt opp dette, sier Sundet.

– Får kortere levetid

Samlet sett er det ikke småpenger kommunene og offentlige virksomheter handler for i løpet av ett år. Ifølge Norsk Industri er det snakk om svimlende 600 milliarder kroner. Muligheten til å påvirke produsenter av ulike varer og tjenester til å bli mer miljø- og klimavennlige, er følgelig store. Det er da også et uttalt ønske fra både Stortinget og regjeringen at de offentlige anskaffelsene i større grad skal ta hensyn til klodens ve og vel.

For eksempel er det slik at regjeringen vil «vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant», går det fram av Hurdalsplattformen.

Likevel er det altså prisen som ofte blir avgjørende for hvem som vinner anbudene, ifølge Norsk Industri.

«Konsekvensene er at de offentlige kundene får løsninger med lavere miljøprestasjon, kortere levetid eller brukstid», heter det i et brev som Norsk Industri og NHO sendte til landets kommuner og statlige virksomheter før jul. Her etterspørres en mer bærekraftig offentlig innkjøpspraksis.

– Vekter pris høyt

– Det er mange kommuner og offentlige etater som i sine anbudskonkurranser i altfor liten grad stiller relevante miljøkrav og/eller vekter pris i anbudet så høyt at dette avgjør konkurransen, sier Sundet.

– Det vil si at det billigste produktet vinner konkurransen, mens de med et godt miljøinnhold taper.

– Denne situasjonen gjelder for de fleste av våre bransjer, som møbel, gjenvinning, skip/ferjer, tekstil og mange andre varer.

– Betyr dette at utenlandske produsenter og produkter blir valgt i stedet for produktene som Norsk Industris medlemmer lager?

– Ja, det er klart. Vi er produsenter i et høykostland, og når pris er det som avgjør konkurransen, vil norske industribedrifter som regel tape, svarer Sundet.

– Samtidig er vi vant til konkurranse, og våre medlemmer deltar i anbudskonkurranser utenfor Norge og eksporterer mye. Konkurranse er bra, men må være slik at kvalitet, klima og miljø er viktigst.

– Ofte mer kostbart

Brevet som Norsk Industri og NHO sendte før jul, er ikke det første av sitt slag. I fjor gikk det blant annet også et brev til Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), etter at flere av Norsk Industris medlemsbedrifter som produserer møbler og inventar, hadde reagert på et utlyst anbud fra GKI.

GKI omfatter kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

«Anbudet følger ikke regjeringen og Stortingets vedtak om at miljø skal vektes med 30 prosent der dette er mulig», påpeker Norsk Industri i brevet.

«Vår erfaring er også at når pris vektes over 50 prosent, vil dette bli utslagsgivende for konkurransen, da et miljø- og klimavennlig produkt ofte er noe mer kostbart. Blant annet skyldes det produktets lengre levetid», står det også å lese.

– Pris ble vektet med 55 prosent i GKIs anbud, forteller Sundet.

«Vi mener også det er overraskende at det kun kreves en garantitid på 2 år for produktene som leveres. Vanlig bransjestandard er 5 år, og for å sikre god kvalitet kan en kreve 10 års garantitid», påpekes det også i brevet.

Norsk Industri er i tillegg kritisk til «mangel på krav til produktenes CO₂/klimafotavtrykk, som er et viktig miljøkrav i dag».

– Stor vekt på miljø

På grunn av disse og også andre innvendinger, ba Norsk Industri derfor GKI om å «avlyse konkurransen og korrigere grunnlaget for en mer gjennomførbar konkurranse.»

Det ble ikke tatt til følge av GKI.

– Nei, konkurransen ble ikke avlyst. Tilbudene er per dags dato under evaluering, skriver rådgiver Nina Elisabeth S. Rybråten i GKI i en e-post til Dagsavisen.

– Hvorfor fulgte dere ikke anmodningen fra Norsk Industri?

– GKI gjennomgikk anmodningen til Norsk Industri, og vurderte at konkurransen ikke kunne avlyses og at konkurransegrunnlaget ikke kunne endres/korrigeres. GKI kan kun avlyse en konkurranse hvis det foreligger en saklig grunn, i tillegg til at denne må begrunnes, jevnfør paragraf 25–4 i forskrift om offentlige anskaffelser, svarer Rybråten.

Det betyr likevel ikke at GKI er lite opptatt av hensynet til klima og miljø, understreker Rybråten.

– I denne konkurransen har GKI lagt spesielt stor vekt på miljø, og har derfor valgt å sette flere miljøkrav som minimumskrav i konkurransen, påpeker hun.

– GKI har også satt krav knyttet til klima og klimagassutslipp, fortsetter Rybråten.

– Alle kjøretøy som benyttes under avtalen, skal skru av motoren under lossing og lasting i forbindelse med leveranser til oppdragsgiver. Det er også satt krav til at leverandøren bør benytte en så miljøvennlig kjøretøysflåte som mulig i forbindelse med vareleveranser.

Uenige om garantitid

Egil Sundet i Norsk Industri lar seg ikke imponere av dette.

– GKI har stilt minimumskrav og flere av formuleringene er ikke forpliktende og strenge nok. For eksempel burde de stilt krav om at leverandørene dokumenterte klimafotavtrykket til produktene. De kunne også tatt dette inn i forhold til bruk av elbiler, hvis de er opptatt av å få ned klimagassutslippene. Skulle dette ha blitt en bra anbudskonkurranse, burde de både ha stilt strengere klimakrav og krav om fem til ti års garanti, mener han.

Men Rybråten mener kravet om to års garanti i anbudskonkurransen, er godt nok.

– Garantien i denne anskaffelsen omhandler slik GKI mener det, material- og produksjonsfeil fra tidspunktet for levering og minimum to år. Levetiden på produktene slik GKI ser det, er levetid som går langt utover minimumsgarantien på to år. Dette vises spesielt i kravene til GKI som presiserer at produktene skal være solide og ha lang levetid.

– Det har hele veien vært GKIs intensjon i denne anskaffelsen å anskaffe produkter av høy kvalitet og med lang levetid for å få en miljøvennlig og kvalitetssikker avtale. Dette fremkommer også av anskaffelsesdokumentene der det har blitt satt en rekke krav knyttet til nettopp dette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen