Innenriks

Bertheussen-anke blir trolig kort prosess i lagmannsretten

Mens Oslo tingrett satte av ti uker da straffesaken mot Laila Anita Bertheussen skulle behandles i fjor, regner partene med at ankesaken er unnagjort på én dag.

[object Object]

Av Peter Tálos

Borgarting lagmannsrett har satt av to dager når ankebehandlingen av straffesaken mot Laila Anita Bertheussen starter torsdag. Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, og statsadvokat Frederik Ranke regner likevel med at det vil holde med bare én dag i retten.

– Påtalemyndigheten vil bruke omtrent 40 minutter på dokumentasjon og så gå rett på avslutningsprosedyre, sier Ranke til NTB.

– Jeg tipper vi er ferdige mellom klokken 13 og 14. Det skal bare holdes prosedyrer, sier Elden.

Ettersom det er Bertheussen som har anket dommen, vil det være Elden som holder sin prosedyre først. Deretter vil aktoratet svare på det forsvarerne hevder i sin prosedyre.

Samme påstand

Etter at Høyesterett i begynnelsen av november forkastet Bertheussens anke, er det kun straffeutmålingen som skal behandles i lagmannsretten. Det er ikke lagt opp at det vil bli ført noen vitner eller andre former for bevis for dommerne. Med bakgrunn i dommen fra tingretten og beslutningene fra lagmannsretten og Høyesterett om å nekte ny full ankebehandling, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om straffen mot henne er korrekt.

I tingretten ble Laila Anita Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Aktoratets påstand var to års fengsel, og Ranke varsler at han på nytt vil legge ned påstand om to års fengsel.

– Påstanden var to år, og vi har gitt beskjed om at vi vil opprettholde denne i ankesaken, sier Ranke til NTB.

Skadeverk og ildspåsettelse

Domstolen mente det ikke var tvil om at 56-åringen var skyldig i angrep på demokratiet ved at hun selv sendte flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig. Bertheussens samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), måtte til slutt trekke seg fra jobben da det ble kjent at Bertheussen var siktet for selv å stå bak de mange hendelsene om skadeverk og ildspåsettelse ved parets bolig på Røa i Oslo.

Bakgrunnen for saken var at Bertheussen høsten 2019 følte seg truet av at mennesker bak oppsetningen «Ways of seeing» på Black Box-teateret i Oslo hadde filmet fasaden på huset i Vækerøveien. Hun skrev et leserinnlegg i VG 1. desember hvor hun kritiserte oppsetningen for en «grov invasjon av hennes privatliv».

6. desember startet politiet etterforskning etter at noen hadde tagget ordet «rasisit» på husveggen, risset et hakekors inn i bilen og skrevet «rasist» på den. Senere i desember anmeldte Bertheussen teateret for filmingen av huset, men saken ble henlagt.

Fra offer til mistenkt

Utover vinteren 2020 skjedde det flere hendelser knyttet til bilen og huset, og politiet etterforsket hendelsene med stort alvor. Wara var landets justisminister, og det ble satt inn forsterket vakthold ved huset. Også Waras statsrådskollega, beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mottok trusler.

14. mars mente politiet det var grunn til å mistenke Bertheussen for å ha tent på bilen sin, og to uker senere får hun status som siktet i alle forholdene som politiet etterforsker. Samme dag gikk Wara av som statsråd.

Saken fortsetter under videoen

Nektet plent

Under rettssaken i Oslo tingrett nektet Bertheussen enhver form for kjennskap til hva hun var tiltalt for. Etter flere ukers rettsforhandlinger var Oslo tingrett likevel ikke i tvil om at det var husets beboer selv, Bertheussen, som måtte være gjerningspersonen bak de mange hendelsene.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, står det om Bertheussen i dommen fra tingretten.

Selv om retten kuttet fire måneder i statsadvokat Rankes påstand om to års fengsel, mente likevel retten at ubetinget fengsel ikke var til å komme utenom.

– Truslene mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heter det i dommen. Truslene mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utvilsomt rettet mot dem i kraft av deres virke som statsråder og stortingsrepresentant, konkluderte retten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Tidslinje i Bertheussen-saken

 • Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på bilen, som står parkert utenfor huset der han bor sammen med Laila Anita Bertheussen på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.
 • 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.
 • Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.
 • 17. januar i 2019 er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.
 • 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.
 • 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.
 • Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
 • Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».
 • Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.
 • Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.
 • 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.
 • 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.
 • 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.
 • 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.
 • 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.
 • 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.
 • Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.
 • Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september med at den tiltalte kvinnen nektet straffskyld på alle 15 tiltalepunkter. I tillegg til Laila Anita Bertheussen ble over 30 personer ført som vitner i saken, også samboeren Tor Mikkel Wara.
 • 23. oktober ble rettsforhandlingene avsluttet og saken tatt opp til doms. Aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års ubetinget fengsel.
 • I midten av november blir det kjent at ekteparet Tybring-Gjedde hadde mottatt et nytt trusselbrev, denne gangen inneholdende persille. I rettssaken omtalte Bertheussen hvor skremt politikerparet var blitt av det første trusselbrevet og framhevet seg selv ved å omtale de to som «persilleblad». Også NRK var mottaker av et nytt trusselbrev noen uker tidligere.
 • 15. januar 2021 ble Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun anket dommen på stedet.
 • Oslo tingrett dømte henne for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).
 • 22. juni besluttet Borgarting lagmannsrett at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen nektes fremmet. Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.
 • 8. november forkastet Høyesterett Bertheussens anke om å få en full ny behandling av saken i lagmannsretten. Dermed er det kun straffeutmålingen som skal behandles i ankesaken.
 • Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken 2. og 3. desember.

Kilder: NTB, NRK

---