Innenriks

Støre advarer mot pekefingre i klimapolitikken

En bedrevitende klimapolitikk kan føre til svekket oppslutning og større spenninger i samfunnet, frykter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Av Johan Falnes og Bibiana Piene

I sin tiltredelsestale til Stortinget mandag la den nyslåtte statsministeren vekt på at klimatiltakene må være rettferdige for å sikre bred folkelig støtte.

– Klimapolitikken skal ikke være moraliserende, slo Støre fast.

Overfor NTB gir han uttrykk for at han frykter konsekvensene av en polarisering av klimadebatten.

– Det er noen ganger en tendens til at man hever pekefingeren og sier slik bør du leve, slik bør du spise, slik bør du komme deg fra A til B, sier han.

– Det kan bli oppfattet som moraliserende og bedrevitende og kan svekke oppslutningen om at her må vi gjøre en felles innsats, og det er jeg på vakt mot.

Nye klimaløfter

I talen gjentok Støre løftet om at regjeringen skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030.

Han varslet også at det skal innføres et årlig forpliktende budsjett for klimagassutslipp. Dette skal være en del av det ordinære statsbudsjettet.

Et annet viktig løfte er at CO2-avgiften skal økes gradvis til rundt 2.000 kroner per tonn innen 2030.

Støre vedgår at det kommer til å koste.

– Desto viktigere er det at det må være rettferdig. Og hvis noen grupper opplever at de må ta en uforholdsmessig andel, så vil det oppstå spenninger i samfunnet som vi må være på vakt mot, sier han.

Storrengjøring

Ifølge Støre er et trygt arbeidsliv en forutsetning for å få folk med på klimatiltakene. I tiltredelsestalen varslet han en storrengjøring i arbeidslivet.

– Regjeringen vil bekjempe sosial dumping og gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, slo Støre fast i den høytidelige talen.

Regjeringen vil blant annet fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser, begrense innleie, bekjempe arbeidslivskriminalitet og stoppe frislippet i taxinæringen.

Høyre savner retning

Høyres Henrik Asheim beskylder Støre for å ha levert en uklar regjeringsplattform.

– De skal få tid til å konkretisere dette. Men jeg syns både plattformen vi fikk levert, og den talen vi nå har hørt, bærer preg av at de ikke har en tydelig retning for hvor de vil med landet, sier Asheim til NTB.

Han mener regjeringserklæringen framstår mer som et forlik mellom to partier enn som en plattform med en felles kurs.

– Jeg savner svar på de største utfordringene vi har, sier Asheim.

– Og den største utfordringen er ikke at vi har for få fylkeskommuner i Norge. Det er at for mange unge dropper ut av skolen. Det er at helsekøene må ned.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Lysbakken bekymret

Også SV-leder Audun Lysbakken etterlyser mer konkret politikk fra Støre, spesielt for å få ned de økonomiske og sosiale forskjellene, og for å kutte klimautslippene.

– Det er de konkrete tingene som gjelder. Og det er det som er årsaken til min bekymring når det gjelder både forskjeller og klima, at det ikke er nok konkrete tiltak der til å få til det vendepunktet som trengs, sier Lysbakken til NTB.

Han mener Hurdalsplattformen er for grå.

– Det er ikke kraftfull nok politikk her til å få forskjellene ned eller nå klimamålene.

Mer fra Dagsavisen