Innenriks

SV vil ha verden med på kutt i oljeproduksjonen

Norge bør ta initiativ til en avtale om redusert oljeproduksjon med alle verdens oljeproduserende land, mener SV.

En slik avtale vil styrke Parisavtalen og øke muligheten for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, påpeker SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Dette initiativet bør komme under FNs klimatoppmøte i Glasgow i november, slik at vi kan invitere til forhandlinger allerede i høst, anbefaler Haltbrekken.

Tror på støtte

Han mener at også partier som ønsker å opprettholde den norske oljeproduksjonen på et fortsatt høyt nivå, bør kunne støtte SVs forslag.

– Ofte blir det argumentert med fra Høyre, Frp og andre, at hvis vi reduserer oljeproduksjonen vår, vil andre land begynne å produsere mer olje, påpeker Haltbrekken.

Med en bindende avtale om redusert oljeproduksjon, vil det kunne unngås, forutsatt at avtalen får relevant tilslutning.

– Nærmere 90 land, med stort og smått, har oljeproduksjon. Hvor realistisk er det at de store oljeproduserende landene vil binde seg til en avtale som kan innebære betydelige inntektstap for dem?

– Enkelte land som Storbritannia, Danmark, Nederland og Frankrike, har allerede vedtatt store begrensninger i sin olje- og gassproduksjon. Norge kan starte med å søke støtte hos disse, svarer Haltbrekken.

– Vokse seg større

– Vi får neppe med oss alle land på å redusere oljeproduksjonen, men dette er noe som kan vokse seg større etter hvert, fortsetter Haltbrekken.

Han viser i den anledning til regnskoginitiativet som Norge tok under klimatoppmøtet i Bali i 2007. Det har siden fått oppslutning fra en rekke land, noe som har reddet mye regnskog, ifølge Regnskogfondet.

Haltbrekken trekker også fram et annet vellykket eksempel på internasjonalt miljøsamarbeid.

– Vi klarte å løse problemet med hull i ozonlaget takket være at vi sa at produsentene av ozonskadelige stoffer måtte stanse sin produksjon. Hvorfor i alle dager skal vi da ikke gjøre det samme i klimakampen?

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

– Haster med avtale

Også en mer geografisk begrenset avtale om redusert oljeproduksjon, kan være aktuelt, mener Haltbrekken.

– Det kan for eksempel ha god effekt om bare landene i Arktis blir enige om å si nei til oljeleting i de sårbare områdene der, sier han.

En slik avtale vil i så fall omfatte tre av verdens største oljeproduserende land, Canada, USA og Russland, foruten Norge og Danmark/Grønland.

– Men vi tenker større enn det, fortsetter Haltbrekken, som helst vil ha et globalt engasjement til støtte for redusert oljeproduksjon.

– FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået har sagt vi må slutte å lete etter mer olje. FNs klimapanel viser til at vi er på vei mot katastrofale klimaendringer.

– Derfor haster det med en avtale for de oljeproduserende landene om å redusere sin oljeproduksjon. Den sittende regjeringen bør ta initiativ til dette raskt, hvis ikke vil SV være en pådriver for at den nye regjeringen etter stortingsvalget gjør det, understreker Haltbrekken.

Stenge oljefelt?

– Hvor stor bør reduksjonen i oljeproduksjonen bli? Og bør reduksjonen være i tonn eller i prosent av hvert enkelt lands oljeproduksjon?

– I første omgang kan en prosentvis reduksjon i hvert lands oljeproduksjon være det enkleste. Det som likevel må være avgjørende for reduksjonen er 1,5-gradersmålet, svarer Haltbrekken.

– Vi ønsker derfor en analyse av den norske produksjonen for å finne ut om noen oljefelter må stenges ned før tida for at vi skal kunne nå dette målet.

– Det vil vel kunne koste Norge store inntekter?

– Vi i SV mener at Norge vil kunne tjene på dette ved å bruke kompetansen innenfor oljesektoren for eksempel til å utvikle offshore vindkraft. Hvis vi derimot låser oss fast til olje og gass, vil andre land stikke av med disse nye jobbene.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen