Innenriks

Utvalg vil begrense midlertidige ansettelser

Flertallet i det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget ønsker å fjerne regelen om generell tilgang til midlertidige ansettelser på inntil et år.

– Utvalget kommer med viktige vurderinger for å sikre at retter og vern for arbeidstakere blir utviklet i takt med endringer som skjer i arbeids- og næringslivet, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han mottok utredningen onsdag. Utvalget ble oppnevnt 23. august og har vært ledet av advokat Jan Fougner. Alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet har vært representert.

Flertallet, som blant annet består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, går inn for en rekke lovendringer.

– Det viktigste for oss har vært å ivareta det beste i det norske arbeidslivet. Da er vi veldig tilfreds med å ha fått gjennomslag for forslag som styrker den norske modellen, sier LO-sekretær Trude Tinnlund, som har representert LO i utvalget, i en pressemelding.


17 forslag

I tillegg til å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015 som utvidet muligheten for midlertidige ansettelser, kommer flertallet med 16 forslag til lovendringer i arbeidsmiljøloven.

– For å styrke den norske modellen er det etter flertallets syn nødvendig med flere viktige justeringer av lovverket. Det handler blant annet om å begrense muligheten for midlertidige ansettelser og klargjøre arbeidstakerbegrepet slik at de som er arbeidstakere enklere vil kunne klassifiseres som det, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Utvalget kommer også med forslag som begrenser virksomhetenes muligheter til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret sitt. Det er et viktig poeng at en samlet arbeidstakerside står sammen med utvalgets fire eksperter om disse forslagene, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Mindre konkurransedyktige

Et mindretall i utvalget, representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene, gikk imot forslagene. Dette er ikke tiden for flere reguleringer for næringslivet, skriver Virke i en pressemelding.

– Nå er tiden for å løfte blikket fremover for å skape konkurransedyktige virksomheter som gir folk en jobb å gå til. Virke frykter at Fougnerutvalgets flertallsinnstilling, hvis den blir vedtatt, vil bidra til å gjøre norske virksomheter mindre konkurransedyktige i tiden fremover, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Samtidig understreker han at de ønsker en modernisering og forenkling av arbeidsmiljøloven.

– Våre medlemmer ønsker en lov som er tilgjengelig og enkel å slå opp i for ledere, tillitsvalgte og ansatte. Vi ser fram til at regjeringen vil adressere det i forenklings- og moderniseringsutvalget, sier Kristensen.

Sendes på høring

Rapporten blir nå sendt på høring med frist 1. november.

– Jeg og departementet vil nå se nærmere på innstillingen fra utvalget. Jeg oppfordrer alle parter til å bruke høringsperioden til å sette seg inn i utredningen og bidra til at vi kan få en godt opplyst debatt om forslagene, sier arbeidsminister Isaksen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: