Innenriks

NHO anbefaler fornybar energi som koronahjelp

I gjenoppbyggingen av utviklingslandene etter pandemien, må tilgang til mer fornybar energi prioriteres. Det mener NHOs pådriverforum som omfatter flere internasjonalt orienterte norske bedrifter.

– Det er et enormt behov for fornybar energi i mange utviklingsland, og den kan skaleres opp raskt, påpeker leder av pådriverforumet, konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Scatec, som blant annet utvikler, bygger, eier og driver solenergianlegg, vet av erfaring hvor viktig slik næringsutvikling kan være for små lokalsamfunn i utviklingsland.

– Vi har bygget flere solkraftverk i Sør-Afrika. I slike prosjekter bruker vi typisk om lag 1.000 mennesker i byggefasen. 80–90 prosent av dem er lokal ufaglært arbeidskraft, forteller konserndirektør for prosjektutvikling sol og vind Terje Pilskog i Scatec.

Hard koronaeffekt

«Næringslivets pådriverforum for økt næringsutvikling i utviklingsland» ble etablert tidlig i 2020, før koronapandemien slo knockout på omtrent hele verden. Ett av formålene med pådriverforumet har vært å gi råd og innspill til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) om hvordan næringslivet bedre kan bidra til at utviklingslandene kan nå FNs bærekraftsmål. Pådriverforumet har også vurdert hvordan norsk bistand kan legge til rette for private investeringer, jobbskapning og fattigdomsreduksjon i utviklingslandene.

– Dette ble ytterligere aktualisert av pandemien. De mest sårbare landene er også de som er blitt hardest truffet av den, konstaterer Holsether.

Han viser til at mange utviklingsland har fått sine økonomiske utsikter reversert over natten, fra forventet vekst til en forventet økonomisk nedgang. For første gang på over 20 år økte andelen fattige i verden i 2020. Verdensbanken frykter at økningen vil fortsette i 2021.

Fattigdomskrisen skyldes i stor grad at folk har mistet inntekter som følge av nedstenging av lokalsamfunn for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Overleverte anbefalinger

Tirsdag mottok utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) tre anbefalinger fra pådriverforumet. En av dem er «en storsatsing på fornybar energi.»

«Norsk næringsliv ligger langt fremme i energiomstillingen og har teknologi og kompetanse som gjør oss ledende på fornybar energi. (…) Norge bør ta en lederrolle i det grønne skiftet i utviklingsland og styrke bedriftenes muligheter til å delta», skriver pådriverforumet om dette.

Det anbefales også en sterkere satsing på «mer på partnerskap mellom næringslivet og myndighetene», og at norsk utviklingspolitikk i større grad må «bidra til å redusere risikoen ved å engasjere seg i fattige land. Det må jobbes mer systematisk med rammebetingelser, godt styresett og bekjemping av korrupsjon, bedre garantiordninger, næringslivsordninger og handels- og investeringsavtaler», mener pådriverforumet.

– Næringslivet ønsker å gjøre mer i utviklingsland, men i krevende områder er det vanskelig å drive næringsvirksomhet, påpeker Holsether om dette.

Ulstein vil se det an

Pådriverforumet foreslår også at regjeringen umiddelbart starter arbeidet med en ny handlingsplan for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingspolitikken som konkretiserer en ny satsing i tråd med de nevnte anbefalingene.

«Næringslivet bidrar gjerne i arbeidet. Bedriftene er en del av løsningen», skriver pådriverforumet i den anledning.

På spørsmål fra Dagsavisen om han vil følge opp forslagene fra pådriverforumet, svarer Ulstein blant annet følgende:

– Sammen med Norad vil vi bruke tiden til å se på hvilke grep som er nødvendige for å oppnå enda større treffsikkerhet. Da er innspillene fra næringslivet med deres kompetanse og erfaring fra felten, helt uvurderlige.

– I likhet med andre utredninger av vår egen innsats på næringsutvikling gjennomført denne våren, vil deres siste innspill være et viktig bidrag som vi tar med oss i vår videre tenkning omkring næringsutviklingsinnsats framover.

Ulstein sier også at like viktig for ham «er den løpende dialogen jeg har med næringslivet i det daglige», og nevner Yara som «et godt eksempel».

– For at vi skal ha en innsats på næringsutvikling som treffer til enhver tid, er vi avhengige av et godt samarbeid med næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer, påpeker Ulstein.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i regjeringens representasjonsbolig før åpningen av FNs høynivåuke i fjor høst.

– Innebærer muligheter

Holsether innser at det ikke er gjort i en håndvending å få på plass et «godt styresett» og få gjort noe med korrupsjonen som rir enkelte utviklingsland som en mare. Samtidig er han opptatt av at Norge og regjeringen må være tidlig ute for å kunne bli med på den positive reisen som mange utviklingsland vil kunne få etter at pandemien er slått ned.

– Afrika kan få en befolkningsvekst på 1,1 milliarder fram mot 2050. Det innebærer muligheter for å være med og skape næringsutvikling der, påpeker Holsether.

Scatec har allerede vist hva som er mulig. De har ferdigstilt prosjekter både i Egypt, Uganda og Rwanda, i tillegg til Sør-Afrika.

– Vårt største kontor er ikke i Oslo, men i Cape Town. Det er der vi har vårt kontrollsenter som drifter alle våre anlegg over hele verden, forteller Pilskog.

– Vil en satsing fra norsk næringsliv på fornybar energi i utviklingsland også kunne medføre flere arbeidsplasser i Norge?

– Ja, den største andelen arbeidsplasser kommer i landene der det etableres aktivitet, men det blir helt klart også flere arbeidsplasser i Norge, svarer Pilskog.

– Samtlige av virksomhetene som har deltatt i arbeidet med pådriverforum vil nok svare det samme, sier Holsether.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!

Mer fra Dagsavisen