Innenriks

Kommunene får 7,3 milliarder kroner mer i koronastøtte

Regjeringen bevilger ytterligere 7,3 milliarder kroner til koronahåndtering i kommunesektoren i årets budsjett.

– Så langt har vi satt av 16 milliarder kroner ekstra til kommunene, som skal gå til koronahåndtering i årets budsjett. I revidert nasjonalbudsjett legger vi 7,3 milliarder kroner ekstra på toppen av det, slik at kommunene er i god stand til å håndtere pandemien i 2021, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Pengene skal delvis gå til økt innbyggertilskudd, altså at kommunene får et flatt beløp per innbygger. I tillegg blir det satt av en del penger til såkalte skjønnsmidler, som deles ut basert på de faktiske utgiftene kommunene har hatt.

Kompensere bedrifter

– Innenfor beløpet på 7,3 milliarder kroner er det blant annet satt av penger til vaksinering, massetesting, karantenehotell og penger til å kompensere lokale bedrifter, sier Astrup.

NRK meldte om budsjettforslaget ved 6-tiden tirsdag morgen.

I tillegg blir det bevilget penger til psykisk helse, kollektivtrafikk i fylkeskommunene og tannhelsetjenesten.

Kommunalministeren lover at kommunene fortsatt skal ha en stabil og forutsigbar situasjon. Noe han også har lovet før.

Saken fortsetter under videoen

– Lite støy

– Jeg mener vi har vist at vi holder ord. Vi sa vi skulle stille opp for kommunene sånn at de kunne gi gode tjenester under og etter pandemien. Med det vi stiller opp med så langt, det som kommer ekstra nå, og det som kommer for 2022, mener jeg at vi leverer, sier Astrup.

– Men noen kommuner har jo ment at de har fått for lite penger?

– Ja. Men jeg tror en del av dem har endret syn på det etter hvert som regnskapene for 2020 er gjort opp. For eksempel mente Stavanger at de manglet en del penger, men de endte med å gå i overskudd. Det har egentlig vært lite støy om kommuneøkonomien under korona, mener statsråden.

Han viser til at sektoren samlet sett gikk med 3 prosent i overskudd i 2020.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett

* Til sammen vil regjeringen ha brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak i forbindelse med koronapandemien, 135 milliarder i fjor og 94 milliarder i år, ifølge E24.

* Regjeringen foreslår at kommunene skal få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021 på grunn av koronapandemien, ifølge NRK.

* Kommunene får mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Men en del av det spises opp av økte pensjonsutgifter.

* Kollektiv- og jernbaneselskapene får 1,96 milliarder kroner i ulike former for kompensasjon, ifølge VG.

* Sykehusene kompenseres med 1,5 milliarder kroner.

* Det settes av 300 millioner kroner ekstra til tiltak for folk som sliter med psykiske problemer og rus som følge av pandemien.

* Totalt 260 millioner kroner til sårbare grupper knyttet til vold og overgrep, støtte til familier, foreldre og barnevern, og til personer med funksjonsnedsettelse (se eget kulepunkt nederst).

* Den kommunale kompensasjonsordningen for næringslivet utvides med 1 milliard kroner, skriver Adresseavisen.

* Det øremerkes 610 millioner kroner til modernisering av Den Nationale Scene i Bergen.

* 250 millioner kroner gis i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien, og 50 millioner til tapt læring ved fagskoler og private høyskoler, ifølge VG.

* Regjeringen gir 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

* Regjeringen lover å halvere ferjeprisene innen 2025 og gir 120 millioner kroner til reduksjon i ferjeprisene på 10 prosent i andre halvår i år. Det inkluderer 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene.

* Hydrogensatsingen skal ifølge E24 dobles til 200 millioner kroner.

* Satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst, får økt bevilgningen med 100 millioner kroner. Fra før er det satt av 1 milliard kroner over tre år.

* 90 millioner kroner settes av til å planlegge Ringeriksbanen.

* Ifølge NRK foreslår regjeringen at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene per kilowatt de produserer.

* Regjeringen foreslår ifølge Nettavisen å gi 20 millioner kroner til å forebygge, hindre tilbakefall og å følge opp ungdom som har begått kriminalitet.

* NRK melder at regjeringen setter av 40 millioner kroner til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

* 78 millioner kroner går ifølge Vårt Land til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

* 57 millioner kroner foreslås brukt på gang- og sykkelveier og kollektivtransport i bergensområdet, ifølge Bergensavisen.

---