Innenriks

Må søke tre til fem jobber i uka

Lurer du på hvorfor folk søker jobber de aldri i verden kommer til å få? En av forklaringene kan være regelverket for å kunne motta dagpenger.

Nav-direktør Hans Christian Holte.
Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Nylig var en kokk og en bartender blant søkerne til stillingen som ny jernbanedirektør. Tidligere har blant annet en yrkessjåfør søkt på stillingen som ny tolldirektør, en «bokskribent» søkte om å bli ny vegdirektør og en studentassistent hadde tilsynelatende et håp om å bli ny oljedirektør.

Ofte er søkerlistene til mange ledige stillinger lange, og det bidrar over 200.000 helt eller delvis arbeidsledige til i stort monn.

– Dersom brukeren (av Nav) er helt arbeidsledig, er det vanlig at man blir enige om at det skal søkes tre til fem stillinger i uka, opplyser arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

– Dersom en avtale om å søke jobber brytes, kan arbeidssøkeren risikere at utbetalingen av dagpenger stanses, kan Hugvik også opplyse.

Vurderer ikke egnethet

– Får det noen konsekvenser hvis man søker på en jobb man ikke synes å være kvalifisert for?

– Veilederen ved Nav-kontoret har ikke som oppgave å vurdere hvorvidt en person er egnet for en konkret utlyst ledig stilling. Det er arbeidsgiverens oppgave, svarer Hugvik.

– Veilederen skal bistå arbeidssøkeren med å søke jobb og vise muligheter. Målet til arbeidssøkeren er i de fleste tilfeller å skaffe seg arbeid, og som vi omtaler i avtalen om jobbsøking i aktivitetsplanen, skal arbeidssøkeren søke alle jobber han eller hun mener seg kvalifisert for. Det er derfor vanskelig å vurdere en konsekvens hvis man søker på en jobb som man kanskje ikke er kvalifisert for.

– Vil ikke avtalen om å søke på et visst antall jobber være lite verdt hvis det søkes på jobber man ikke er kvalifisert for?

– Vi mener jobbsøking er positivt fordi man kommer et skritt nærmere det å bli selvgående i prosessen med å skaffe seg ny jobb, svarer Hugvik.

– I det ligger det å være aktiv ut mot potensielle arbeidsgivere, holde seg oppdatert på arbeidsmarkedet, undersøke muligheter i nettverket sitt og se etter nye muligheter hos arbeidsgivere. Gjennom dette blir man tryggere på å sende jobbsøknader og man kan komme i kontakt med arbeidsgivere.

Muligheter i andre bransjer

– Sjekker dere hvilke jobber den enkelte søker på?

– Mottar arbeidssøkeren for eksempel dagpenger kan Nav be om at vedkommende dokumenterer avtalt jobbsøkeraktivitet, svarer Hugvik.

– Det er ellers viktig at veilederen vet hvilken retning arbeidssøkeren går, for å vurdere om det er i tråd med målet arbeidssøkeren har satt seg.

– Veilederen kan også hjelpe med å vise muligheter i andre bransjer/sektorer som arbeidssøkeren kanskje ikke hadde sett for seg å jobbe innenfor. Veilederen og arbeidssøkeren jobber sammen mot målet om arbeid. Dersom det viser seg at arbeidssøkeren ikke når sitt mål, kan veilederen bidra til at arbeidssøkeren får mer innsikt i hva han eller hun kunne gjort annerledes, påpeker Hugvik også.

Saken fortsetter under videoen.

Rift om Nav-direktørstillingen

I henhold til folketrygdloven skal alle som mottar dagpenger være reelle arbeidssøkere. Det innebærer ikke lite.

– For å være reell arbeidssøker skal man være villig til å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane, ta arbeid hvor som helst i Norge, ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller deltid og å delta på arbeidsmarkedstiltak, forklarer Hugvik.

– I dagpengeforskriften blir det ytterligere beskrevet at man skal drive aktiv arbeidssøking for at man skal regnes som reell arbeidssøker, tilføyer han.

Om en reell arbeidssøker også er en reell kandidat til en ledig stilling, er likevel ikke gitt, heller ikke når det gjelder Nav selv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Da stillingen som Nav-direktør ble utlyst i 2015, var både en forfatter, en jobbkonsulent, en nyutdannet og en arbeidssøkende blant søkerne. Stillingen gikk til en direktør.

Da stillingen på nytt ble utlyst i 2020 var både en seremonitaler og en student blant søkerne. Denne gang var det skattedirektøren som fikk jobben.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!