Innenriks

Spinnville jobbtilstander i sommer-Oslo

Ulovlighetene florerer blant dem med sommer- og sesongarbeid. Her blir en sukkerspinnselger avslørt.

Det ble en sur dag for selgeren av søtt da han ble kontrollert av Oslo kemnerkontor. Det viste seg at egypteren verken hadde gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse. Det innebar en brå stopp på sukkerspinnsalget og retur til hjemlandet med politiets hjelp.

– Hypotesen vi hadde om at vi risikerer å finne mye ulovligheter innenfor sommer- og sesongarbeid, ble dessverre bekreftet, sier divisjonsdirektør Atle K. Myklebust, divisjon kontroll ved Oslo kemnerkontor, etter sommerens kontroller i felt.

For sukkerspinnselgeren fra Egypt, som ble kontrollert på Rådhusplassen, endte det med at han ble utvist fra landet av politiet, fordi han verken hadde gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse.

Les også: Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

– Helt svart økonomi

I alt har Oslo kemnerkontor gjennomført 100 feltkontroller denne sommeren.

– Vi har kontrollert dagligvarebutikker, kiosker, food trucks, frittstående blomsterutsalg, serveringssteder som baserer seg på sommersesongen, og sukkerspinnselgere, forteller Myklebust.

For sistnevnte gruppe var det meste galt. Oslo kemnerkontor avdekket blant annet:

* Manglende godkjenning fra grunneier.

* Manglende bevilling for den typen virksomhet som salg av sukkerspinn omfatter.

* Ingen innrapportering av penger.

I praksis oppsummerer dette seg til «helt svart økonomi», konstaterer Oslo kemnerkontor. Det dreier seg heller ikke om småpenger. Beregninger utført av kemnerkontoret viser at hver sukkerspinnselger kan tjene flere hundre tusen kroner i løpet av sommermånedene.

– Vi hadde en mistanke om at vi ville finne en del feil i de kontrollerte bransjene, men så ille som det vi fant i «sukkerspinnbransjen», hadde vi ikke ventet, sier Myklebust.

– Vi opplevde også at sukkerspinnselgerne var motvillige til å snakke med oss. Én tok regelrett sykkelen og stakk av. Vi hadde derfor med oss politiet på noen av kontrollene, fortsetter han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mange mangler

Sukkerspinnselgere er likevel ikke alene om å jukse og ikke forholde seg til lover og regler. Kemnerens 100 kontroller av de før nevnte arbeidsplassene, avdekket også:

* Folk i jobb uten arbeidstillatelse.

* Personer som ble observert mens de jobbet, men som likevel nektet for dette. Det viste seg at de samme personene mottar ytelser fra Nav.

* Manglende registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

* Manglende innrapportering av lønn og ansettelsesforhold.

* Manglende serveringsbevilling.

* En del tilfeller av manglende arbeidskontrakt for unge ansatte.

* Kritikkverdige arbeidsforhold, blant annet knyttet til hygiene.

* Manglende kassaapparat.

* Mangler i og manglende personallister.

* Manglende tillatelse for utsalg fra grunneier.

– Gjennom denne sommeren har vi sett, som ellers, at man forsøker å framstille det som om det ikke foreligger en arbeidsgiver - arbeidstakerrelasjon. Det blir da enklere å jobbe svart, det blir enklere å utnytte arbeidskraft og det blir enklere å jobbe i Norge selv om man ikke har lov til det, konstaterer Myklebust.

Saken fortsetter under bildet.

Divisjonsdirektør Atle K. Myklebust ved Oslo kemnerkontor.

Divisjonsdirektør Atle K. Myklebust ved Oslo kemnerkontor. Foto: Siri Øverland Eriksen

Stengte åtte utsalg

I tillegg til én utvisning fra landet, førte kontrollene også til at åtte utsalg ble stengt på stedet.

– Tre av dem var sukkerspinnutsalg. For øvrig var det to restauranter, to kiosker og én matbutikk, opplyser Myklebust.

Ut over det har Oslo kemnerkontor utstedt 12 gebyrer med et samlet beløp på 131.100 kroner til restauranter på grunn av mangler i personallistene eller også for fullstendig mangel på slike lister.

En rekke andre instanser vil bidra til den videre oppfølgingen av de mange avdekkede ulovlighetene og uregelmessighetene.

– Regelbrudd som ikke håndheves av kemneren, har blitt rapportert videre til politiet, Nav, Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Næringsetaten i Oslo kommune, forteller Myklebust.

– Heldigvis har vi et veletablert samarbeid med de andre kontrolletatene. Det er avgjørende for at denne typer aksjoner skal være vellykket. Samarbeidet har foregått i mange år og det videreutvikles stadig. A-krimsenteret i Oslo og Akershus er en viktig del av dette.

– Hva ser du som det mest alvorlige ved det som er blitt avdekket?

– At det er så pass utbredt å drive utsalg der en bryter det meste av regler for dette, svarer Myklebust.

– Dette foregår rett foran øynene på oss. Hvert enkelt utsalg er jo ikke så omfattende, men i sum og over tid utgjør dette et betydelig omfang av ulovlig arbeid, skatteunndragelser og trygdemisbruk.

Les også: Oslo starter mentorordning i skolen for å hjelpe flere til å fullføre videregående (Dagsavisen+)

Oslo kemnerkontor

* Oslo kemnerkontor er en kommunal etat som ligger under Byrådsavdeling for finans.

* Kemnerkontoret krever inn skatter og avgifter, fører skatteregnskapet og kontrollerer og veileder arbeidsgivere.
Kontantstrømmen gjennom Oslo kemner­kontor var på 308,7 milliarder kroner i 2018.

* Dette beløpet inkluderer skatteinngangen, kommunale avgifter, eiendomsskatt samt innkreving av parkeringsavgifter og kommunale inkasso.

* Kemnerkontoret har ansvar for cirka 668.000 personlige skattytere, 63.000 selskaper, 36.000 arbeidsgivere og 217.000 eiere/forvaltere av fast eiendom.