Nyheter

– Det verste er at vi tillater at ulikhetene øker

Det er ikke mulig å løse de store samfunnsproblemene uten et nytt økonomisk system, til erstatning for dagens ensidige fokus på økonomisk vekst, mener flere organisasjoner.

– Da regjeringen nylig la fram Klimakur 2030, ble det veldig tydelig at vi trenger et nytt økonomisk system. Regjeringen vil gjennomføre tiltak for klimaet, men ikke på bekostning av den økonomiske veksten. Men vi har sett at det å ha øynene bare på økonomisk vekst, ikke funker, sier Hege Skarrud, leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

Les også: Kloden eller lommeboka?

– Er ikke mulig å løse

Torsdag lanserer Spire sammen med Attac Norge, Latin Amerikagruppene i Norge, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom en ny rapport med ni prinsipper for et nytt økonomisk system de mener må iverksettes for å sikre en bærekraftig framtid og gode liv for alle, både globalt og her i Norge.

– Vi ser at det ikke er mulig å løse de store samfunnsproblemene knyttet til ulikhet, miljøkrise, psykisk helse, matsikkerhet og menneskerettigheter, med mindre det løftes i flokk gjennom systemendringer og bevegelse vekk fra økonomisk vekst, sier Skarrud.

Les også: Marsjerer for framtidsjobbene

De ni prinsippene

De nevnte organisasjonene mener derfor at en nytt økonomisk system skal:

Kun være et middel for å sikre gode liv og ivareta miljøet.

Ivareta livsgrunnlaget til mennesker og dyr innenfor planetens bæreevne for all framtid.

Sikre at politiske beslutninger er demokratiske og ikke skjer bak lukkede dører.

Frigjøre mennesket fra profittjag og et markedssystem som fordrer konkurransetvang, og i stedet fremmer samarbeid.

Måle et lands velstand i menneskelig tilfredshet og velferd, samt naturens tilstand.

Innebære at imperialismen opphører.

Slette gjeld i utviklingsland og oppheve urettferdige handelsavtaler.

Sikre at all produksjon er bærekraftig og rettferdig.

Forvalte naturressurser demokratisk hvor naturressursene tilfaller fellesskapet.

Les også: Slik når vi bærekraftmålene

– Ulikhetene øker

– Hvordan vil Norge bli endret hvis de ni prinsippene deres blir tatt i bruk?

– I dag snakker vi om at vi trenger en jobb for å oppnå trygghet og frihet. Men premissene for det gode liv finner vi ikke i de økonomiske modellene vi hele tiden bruker. Dette handler ikke bare om miljø og klima, men også om hverdagen vår, svarer Skarrud.

I den nye rapporten peker de nevnte organisasjonene på hvordan utviklingen basert på dagens økonomiske system, går i feil retning blant annet for sykehusene, jernbanen og brukere av NAV.

– Vi ser det også ved at ungdom ikke lenger kommer seg inn på boligmarkedet og ved at folk må ta opp forbrukslån for å få råd til å gå til tannlegen, tilføyer Skarrud.

– Hva er de verste konsekvensene av det økonomiske systemet vi har i Norge i dag?

– I et globalt perspektiv gjør Norge mye bra, men i nasjonal sammenheng er det verste at vi tillater at ulikhetene øker, svarer Skarrud.

– Ingen har klart å stoppe den utviklingen. Næringslivet har for mye makt. Noen akkumulerer stadig mer av det hele.  Når ulikhetene øker, mister vi også tilliten til tiltakene som iverksettes for miljøet og klimaet, fortsetter hun.

Økende ulikheter fører også til mer sosial uro med voldsomme protester og store streiker, noe vi allerede har sett en rekke eksempler på, blant annet i land som Colombia, Chile, Sør-Afrika og Frankrike.

– Funker ikke lenger

Også i Attac Norge, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom har de fått mer enn nok av dagens økonomiske system.

– Økende ulikhet, miljø- og klimakrise og sult er et resultatet av det ensidige fokuset på økonomisk vekst, sier Martine Kopstad Floeng, leder i Attac Norge.

– Verdens 26 rikeste eier like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning, og det er flere mennesker på flukt fra klimaendringer enn krig. Det vi holder på med i dag, funker ikke lenger, sier Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom.

– Vi lever i en verden som aldri har vært rikere, samtidig som vi fortsatt har ekstrem fattigdom. Den økonomiske og politiske eliten har sviktet oss, konstaterer Tobias Drevland Lund, leder i Rød Ungdom.