Innenriks

DSB vil heve aldersgrensen for kjøp av stjerneskudd

Fra 2022 må du være 16 år for å få kjøpt stjerneskudd. I dag er aldersgrensen 12 år. Det er blant forslagene til endring i regelverket for fyrverkeri fra DSB.

Blant endringene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår, er å heve aldersgrensen for kjøp og bruk av fyrverkeri i kategori F1 (små stjerneskudd og andre små fyrverkeriartikler) fra 12 til 16 år.

I tillegg vil direktoratet innføre krav til bruk av beskyttelsesbriller og skikkethet ved avfyring av fyrverkeri.

DSB ønsker også begrense antall dager fyrverkeri kan selges i romjula fra dagens fem til tre dager, kun i perioden 29.–31. desember.

Høringsfristen er 20. juni 2021, og det foreslås at den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2022.