Innenriks

Over en halv million doser med koronavaksine satt i Norge

344.669 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 166.322 personer har fått andre dose.

De som har fått andre dose, inngår i antallet over dem som har fått første dose. Totalt er det satt 510.991 doser med koronavaksine.

– De første ukene utgjorde den største andelen av de vaksinerte naturlig nok personer som kun har fått én dose, men i uke 8 så vi at dette snudde. Da fikk 62.181 personer andre dose, mens 37.329 personer fikk første dose, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen i Folkehelseinstituttet.

Saken fortsetter under videoen

Over 80 prosent av de over 85 år er vaksinert med én dose. I aldersgruppen 75–84 år har 30 prosent fått den første dosen.

Flest i Viken og Vestland

Foreløpig har FHI registrert at 9.008 personer fikk første dose tirsdag, og 3.495 personer fikk andre dose.

Flest har fått første dose i Viken (78.960) og Vestland (39.659). Færrest av første dose er satt i Troms og Finnmark (14.952) og Møre og Romsdal (17.333).

Flest personer har blitt gitt andre dose i fylkene Viken (35.808) og Oslo (22.069).

Startet i romjula

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech.

15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

---

Fakta om den nye vaksinestrategien

  • Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine.
  • Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.
  • Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.
  • Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.
  • I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.
  • Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.
  • Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.
  • Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

---