Innenriks

Høie vil ikke gripe inn i Oslo

Smittetallet R har steget til 1,4 i Oslo. Men helseministeren vil overlate til kommunen å ta grep for å få smitten ned igjen.

Av Johan Falnes

– Vi har ikke noen planer om å gripe inn. Det er Oslo som må vurdere dette, og jeg har tillit til at byrådet vil håndtere denne situasjonen.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB etter at det onsdag ble kjent at smittetallet R har steget til 1,4 i hovedstaden. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten til 140 nye.

Hvis en slik situasjon vedvarer over tid, vil det føre til en dramatisk smitteøkning, advarer Høie.

Følger nøye med

Men regjeringen vil helst slippe å overkjøre byrådet.

– Oslo kommune nå må vurdere hele veien om de mener de har et tiltaksnivå som er tilstrekkelig. Så følger vi med på det i tillegg. Hvis vi opplever at Oslo ikke håndterer situasjonen, så har vi selvfølgelig mulighet til å gripe inn. Men det er ikke noe vi ønsker. Vi ønsker å samarbeide om tiltaksnivået, sier helseministeren.

Ifølge ham blir utviklingen de nærmeste ukene avgjørende for om hardere tiltak må til.

– Jeg oppfatter at det jobbes med dette. Så må vi hele veien vurdere om det som gjøres, er tilstrekkelig.

Les også: Koronadødstallene er lavere her enn i mange vestlige land – hvorfor? (+)

I tett kontakt

Helsebyråd Robert Steen (Ap) påpeker for sin del at Oslo har de strengeste tiltakene i landet.

– Det har vi hatt lenge, og det vil vi fortsette med. Det gjør at vi har god kontroll over smittesituasjonen, sier Steen i en skriftlig kommentar til NTB.

Han viser også til at Oslo den siste tida har økt testingen. Det tror han vil gi kommunen bedre oversikt.

– Det gjør at vi fanger opp enda mer smitte, og dermed også får mulighet til å spore smitten. Samtidig er det ingen tvil om at det muterte viruset i seg selv bidrar til økt smitte, også i Oslo, sier Steen.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg har FHI og Helsedirektoratet nå møter med Oslo kommune nesten daglig for å diskutere situasjonen.

Slike møter har FHI og Helsedirektoratet også med andre kommuner, understreker hun.

– Men på grunn av situasjonen i Oslo, som har vært spesiell lenge, så er det enda mer intensiv kontakt der.

Gjenåpning

Oslo har alene stått for rundt halvparten av de rapporterte smittetilfellene i Norge de siste dagene. Smitteoppblomstringen kommer samtidig som byen har startet på en gradvis gjenåpning.

Oslo slapp så sent som i forrige uke ut av de såkalte ringtiltakene som ble innført på Østlandet i kjølvannet av utbruddet av den engelske virusmutasjonen i nabokommunen Nordre Follo.

I etterkant av dette har Oslo gjort flere lettelser i tiltakene for studenter og barn og unge.

Men Oslo har også økt testingen, noe byrådet håper skal gi kommunen bedre oversikt.

Les også: «Dugnadsånden i det norske samfunnet sliter i motvind»

Advarsel fra Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han har tro på at økt testing kan bidra til å presse R-tallet nedover.

– Men hvis ikke, så må man drøfte andre typer tiltak som er mer inngripende, sier Guldvog til NTB.

Han gjør det klart at et R-tall på 1,4 ikke er akseptabelt over tid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!