Innenriks

Nytt råd om hyttetur

Folk i berørte områder på Østlandet kan reise på hytta i andre kommuner, men bør helst handle inn på forhånd og kan ikke motta besøk.

Helsedirektoratet kom søndag med ny vurdering av anbefaling av hvorvidt man kan reise på hytta.

I lys av de strengere smitteverntiltakene som ble innført, er det blitt stilt spørsmål om hyttetur med husstandsmedlemmer faller inn under definisjonen «nødvendig reise».

Les også: Dette er Helsedirektoratets forslag til nye tiltak 

I utgangspunktet vil hyttetur ikke omfattes av dette begrepet, men Helsedirektoratet mener slike reiser likevel bør kunne gjennomføres på visse vilkår:

* Personer som er omfattet av forskriften kan benytte egen hytte i annen kommune.

* Bare reise med egen husstand og ikke motta besøk.

* Fortrinnsvis handle inn i egen kommune.

* Kan benytte nærbutikk i hyttekommune, men må da ta særskilte smittereduserende hensyn, gå i butikken utenom de travle tidene.

Les også: FHI: Det er nå påvist 70 tilfeller av britisk mutantvirus i Norge – opp fra 55 fredag