Innenriks

Håpet forgjeves på elbilstøtte

Regjeringen innfrir ikke løftet om økonomisk støtte til ladestasjoner i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Det var i Granavolden-plattformen i 2019 at regjeringen sa den ville «gi økonomisk støtte til ladestasjoner i borettslag, sameier og garasjelag», som tidligere omtalt i Dagsavisen.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, påpekte da at statsbudsjettet for 2021 var siste sjanse for regjeringen til å innfri dette løftet i denne stortingsperioden. Den muligheten grep ikke regjeringen.

Les også: Sol på tanken

Bevilger lokalt

– Det er utrolig skuffende at regjeringen ikke bevilger midler til ladeinfrastruktur slik de lovte i Granavolden-plattformen, sier Tvinnereim nå.

– De øker elbilavgiftene (trafikkforsikringsavgiften økes fra 0 til 2.135 kroner i året, journ. anmrk), men leverer ikke på ladeinfrastruktur, verken langs transportkorridorene, i distriktene eller i borettslag og sameier.

– Jeg skjønner ikke hvordan regjeringen mener at vi skal få befolkningen over på nullutslippsbiler innen 2025, fortsetter hun.

På lokalt og regionalt nivå er det allerede tatt grep. Ifølge Tvinnereim er det blitt etablert lignende støtteordninger som den regjeringen har lovet, både i Stavanger, Bergen, Trondheim, Skien, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Bærum, Bodø og Oslo. I tillegg har Viken fylkeskommune bevilget 12,5 millioner kroner til dette formålet i år. De pengene har lagt til rette for 7.715 nye ladepunkter, så langt i år, men det blir enda flere fordi alle pengene ennå ikke er fordelt.

Den lokale satsingen monner likevel ikke i nasjonal sammenheng, og Tvinnereim har derfor en bønn til regjeringen.

Les også: Elbil-eiere lader hjemme

Anbefaler Enova

– Regjeringen bør snarest mulig gi en tydelig bestilling til å Enova om å få plass en nasjonal ladestrukturordning, anmoder hun.

– I tillegg til å gjøre det enklere for folk i borettslag å skaffe seg elbil, er dette en ordning som stimulerer til aktivitet og arbeidsplasser. Det er derfor ekstra viktig at den kommer akkurat nå, mener Tvinnereim.

Klimaetaten i Oslo kommune kan underskrive på at interessen for nye ladestasjoner for elbil, er stor. Hittil i år har de mottatt 218 søknader om tilskudd til etablering av ladestruktur i borettslag og sameier, som Dagsavisen nylig skrev. Flere søknader om det samme er varslet.

Også bedrifter i Oslo har mulighet til å søke om tilskudd for å få plass ladeinfrastruktur, noe en god del har benyttet seg av.

– Ved hjelp av tilskuddsordningene våre har vi blant annet muliggjort 53.935 ladeplasser for elbil, opplyste Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, til Dagsavisen i den nevnte artikkelen.

Les også: Kritiseres for halvhjertet klimainnsats

Oppfordrer Stortinget

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, deler Tvinnereims frustrasjon over at regjeringen ikke følger opp løftet fra Granavolden-plattformen.

– Vi oppfordrer nå Stortinget om å gjøre sitt for likevel å få på plass støtteordningen, sier Bu i en sak på foreningens egne nettsider.

Ifølge henne er det godt over 600.000 personer som bor i borettslag og sameier i Norge, og som dermed potensielt kan nyte godt av en ny nasjonal støtteordning.

– Det er uhørt at regjeringen heller ikke denne gang innfrir sitt eget løfte. En slik støtteordning vil gjøre det enklere for folk i hele landet å velge elbil. Tilgang på lading hjemme må være for alle, uavhengig om du bor i leilighet eller enebolig, by eller distrikt, mener Bu.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen