Innenriks

Den norske kirke fjerner udøpte barn fra medlemsregistrene

119.000 udøpte barn står oppført som tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister fordi en foresatt er medlem av kirken. Ved nyttår fjernes de fra listene.

– Når den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021, vil Kirkerådet slette alle som er registrert som tilhørige i Kirkens medlemsregister. Unntaket er hvis foresatte til barn under 15 år, eller tilhørende som er mellom 15 og 18, selv gir melding om at de ønsker å stå registrert som tilhørende i Den norske kirke, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet til Vårt Land.

Human-Etisk Forbund (HEF) klagde inn praksisen med å registrere udøpte barn med foreldre som er medlem i Kirken, som tilhørige, til Datatilsynet i februar. De mener den bryter med EUs personvernsforordning, fordi Kirken oppfører barna uten at foreldrene gir sitt samtykke. Klagen er fortsatt under behandling.

DNK er på sin side pålagt gjennom kirkeloven å føre register over både medlemmer og tilhørige. Gjennom Folkeregisteret kunne de inntil oktober 2018 bli informert hver gang et medlem har født. På den måten har de «automatisk» kunnet registrere barnet som tilhørende kirken.