Innenriks

Frykter for skolebarnas helse

– Fysisk aktivitet i skolen kan ikke være basert på om hver enkelt elev har flaks eller ikke, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun er svært skuffet over at regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet ikke følger opp et stortingsvedtak fra 2017, om én time fysisk aktivitet hver dag for alle barn i grunnskolen.

– Vi kan ikke fortsette med dagens system som er helt tilfeldig og avhengig av ildsjeler i kommunene eller på skolene, sier Gerhardsen.

– Det kan innebære at mens A-klassen ikke får være mer fysisk aktive, får B-klassen det fordi de har en lærer som vil at elevene skal hoppe tau til mattestykkene.

Les også: Må nøye seg med 8 kvadratmeter skolegård

– Ikke tilstrekkelig innsats

Det at norske barn og unge har behov for å være mer fysisk aktive, er dokumentert gjentatte ganger.

«Aktivitetsnivået blant ungdom er fremdeles lavt. Funnene i denne rapporten indikerer at samfunnets samlede innsats for å øke aktivitetsnivået og redusere fallet i fysisk aktivitet gjennom barne- og ungdomsårene, ikke har vært tilstrekkelig. Det er bekymringsverdig at det fysiske aktivitetsnivået til ni år gamle gutter ser ut til å være på vei ned.»

Slik konkluderes det i en nasjonal kartlegging som Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet presenterte i fjor.

Her påpekes det også at det ikke er så altfor mye som skal til for å snu denne utviklingen.

«Hvis vi lykkes i å få til en generell økning på 10 minutter moderat til hard fysisk aktivitet per dag hos alle 9- og 15-åringer, ville vi klare å redusere andelen inaktive med 15-20 prosent».

Les mer: Foreldrene fortviler: – Tror det må være norgesrekord i liten skolegård (+)

Stor betydning

Én hel time med daglig og obligatorisk fysisk aktivitet for alle barn i grunnskolen, kan dermed få stor betydning, ikke bare for de yngste, men også for hele befolkningen på sikt.

– Den største helseutfordringen vår er sykdom som påvirkes av levevaner, som mangel på fysisk aktivitet. Å lære ungene våre gode vaner er en viktig investering i framtidig helse, og for å redusere behovet for helsehjelp, påpeker Gerhardsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Generalsekretær Mina Gerhardsen. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Likevel mener regjeringen at tilretteleggingen for mer fysisk aktivitet i skolen, må være et lokalt anliggende.

«Kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere kan styrke fysisk aktivitet i skolen ved å utnytte fleksibiliteten i fag- og timefordelingen til å øke antall kroppsøvingstimer eller på andre måter påvirke praksis. Skolen og lærere står i dag fritt til å ta i bruk fysisk aktivitet som del av undervisningen og skolehverdagen. Verken læreplaner eller kompetansemål legger hindringer for dette», heter det i den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet.

Les også: Vil ikke kommentere trange uteplasser for Oslo-barn

Sosiale forskjeller

Dette er altfor svake og lite forpliktende formuleringer, mener Gerhardsen.

– Barn og unge kommer fra ulike hjem med ulike forutsetninger. Skolene er de eneste som kan sørge for at alle får en bedre helse ved å være mer fysisk aktive. Konsekvensen av at regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket om én time fysisk aktivitet hver dag for alle i grunnskolen, vil på sikt bli forsterkede sosiale forskjeller i helse, advarer hun.

Regjeringen er også tidligere blitt konfrontert med manglende oppfølging av dette stortingsvedtaket. I 2018 responderte daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) med at «Stortingets vedtak om fysisk aktivitet står i motstrid til andre vedtak Stortinget har fattet om ikke å detaljstyre undervisningen», ifølge NTB.

Gerhardsen er likevel «veldig skuffet» over at den lenge etterlengtede handlingsplanen for fysisk aktivitet, er så vag på dette punktet.

– Vi trenger en plan som er sterkere, for vi har en stillesittende befolkning og utviklingen er for nedadgående, påpeker hun.

Les mer: Foreldre i denne barnehagen raser mot planene om sykkelsti (+)

Ti års kamp

Nasjonalforeningen for folkehelsen er nå en av flere organisasjoner som utfordrer regjeringen på dette, i et brev til helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V). De andre er Den Norske Legeforening, Norges idrettsforbund, Kreftforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund.

Til sammen utgjør de «Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen», som i ti år har jobbet for dette.

«Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å redusere risikoen for blant annet overvekt, muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft», står det i brevet.

«Alle elever, uavhengig av bosted, fortjener denne viktige timen hver skoledag for å fremme både fysisk og psykisk helse, trivsel og mestring. Dette universelle tiltaket vil bidra til å utjevne helseforskjeller ved at det er de barna med det dårligste utgangspunktet som får økt sitt aktivitetsnivå mest», fortsetter brevet.

– Dere har jobbet for dette i ti år?

– Ja, og vi forventet framdrift nå, i og med den nye handlingsplanen, med bevilgning av penger og nasjonale føringer. Nå får vi håpe at Guri Melby kommer inn med ny energi her, og leter etter muligheter til å realisere stortingsvedtaket fra 2017, svarer Gerhardsen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen