Oslos skolebarn må nøye seg med trange uteplasser

Flere osloskoler har altfor små uteplasser for elevene. – Vi planlegger foreløpig ikke noen egen evaluering av dette, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten Mie Skagen.

Skolebarn i Oslo mangler store nok uteområder. I forrige uke skrev Dagsavisen at de nyeste skolene i Oslo har langt mindre uteareal enn anbefalt. Etter denne saken kom det flere henvendelser fra foreldre ved ulike skoler i byen.

Senest tirsdag skrev Dagsavisen om foreldrene på Sofienberg ungdomskole som jobber med å løfte en sak til bydelen og bystyret fordi elevene har bare 3,1 kvadratmeter hver til disposisjon og heller tilbringer friminuttene i Trondheimsveien. Også i bydeler som Ensjø og Nydalen skorter det på grøntanlegg og lekeområder.

– Elevene på Sofienberg skal i følge reglene ha 12 - 18 kvm hver, men har kun 3,1. Vi tror det kan være Norgesrekord i liten skolegård, uttalte Helen Rist, bekymret mamma til en av åttendeklassingene på skolen til Dagsavisen tirsdag.

Les også: Sofienberg skole har en av Oslos trangeste skolegårder

Uttaler seg ikke

Men, hva gjøres politisk for å endre på situasjonen og sørge for gode oppvekstkår for barn og unge i osloskolene? Foreldrene på Sofienberg føler de faller mellom forskjellige etater når de forsøker å ta opp saken. Og  Dagsavisen har flere ganger henvendt seg til byråd Inga Marte Thorkildsen for å få en uttalelse, men er blitt henvist til Utdanningsetaten.

Byråd for oppvekst og utdanning i Oslo kommune Inga Marte Thorkildsen.
Foto: Mimsy Møller

Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdeling for byutvikling, som heller ikke har ønsket å kommentere sakene om manglende uteareal til barn i Oslo.

Hanna Marcussen.

Hanna Marcussen, foto: Mimsy Møller

Les også: Fyrstikkalleen barnehage mister grøntområdet når ny sykkelsti skal lages

Endrer ikke tomtesituasjonen

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skagen i Utdanningsetaten henviser til at etaten allerede har kommentert tidligere omtale av Oslos skolegårder i Dagsavisen.
– Men tenker dere nytt nå etter korona-situasjonen når det gjelder viktigheten av at barna har en stor nok uteplass?
– Det har vært en annen bruk av skolegårdene på grunn av koronasituasjonen enn tidligere, med en annen organisering av skoledagen og friminuttene, samt mer utstrakt bruk av nærområdene. Det endrer ikke tomtesituasjonen sentralt i Oslo.
– Er dette noe dere vil evaluere framover, eller må det være et ønske som kommer fra politikerne?
– Utdanningsetaten ønsker alltid at utearealene skal være så store som skoletomten og området den ligger i tillater. Utdanningsetaten planlegger foreløpig ikke noen egen evaluering av dette, sier Mie Skagen til Dagsavisen.

 


For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!