Innenriks

Naturvernorganisasjonene om iskanten: En fallitterklæring og et generasjonssvik

Naturvernorganisasjonene bruker ord som «vanvittig» om iskantbeslutningen på Stortinget, hvor regjeringspartiene, Frp, Ap og Sp har kommet til enighet.

– Stortingsflertallet har gått inn for en hjemmelaget definisjon av iskantsonen, som ikke stemmer overens med hvor den sårbare naturen faktisk er. Det er utrolig skuffende, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

De politiske partiene er enige om å trekke grensen til der hvor isfrekvensen i april måned er 15 prosent. Ressurskartlegging kan fortsette nord for grensen.

Partiene har ulik beskrivelse om hva dette innebærer. Mens Frp sier man kan lete etter olje nord for iskantsonen, mener Ap og Sp det handler om kartlegging ved hjelp av seismikkskyting og lignende.

Les også: «Oljenæringen har fått i pose og sekk»

Kritisk til seismikk

Naturvernforbundet sier det er en fallitterklæring dersom stortingsflertallet åpner for å tillate oljevirksomhet nord for den definerte iskantsonen.

Også WWF Verdens Naturfond er svært kritiske til kartlegging og seismikkskyting.

– Det er galskap, og kan gjøre stor skade på sjøpattedyr og annet naturmangfold som er hardt truet. Dette er ikke en havnasjon verdig, sier generalsekretær Karoline Andaur. Hun antyder at de politiske partiene dobbeltkommuniserer:

– Politikerne prøver å selge dette inn som at den allerede for svake oljegrensen er en absolutt grense for oljevirksomhet, sier hun.

– Sløsing

Greenpeace mener natur, klima og trygge jobber står i fare når man ser på iskantbeslutningen kombinert med oljepakken, som er inne i siste fase.

– Det er helt vanvittig at Ap, Sp og regjeringspartiene har gått med på Frp sine oljesmurte krav om å sløse bort penger på oljeleting nord for hvor forskerne mener iskanten går. Dette er et sårbart område vi må verne mot oljeboring, ikke et område for å finne mer olje som vil forverre klimakrisen, sier Greenpeace Norge-sjef Frode Pleym.

Sak for Høyesterett

Natur og Ungdom kaller forliket «en real drittpakke til dagens ungdom», og beskriver den politiske prosessen som en generasjonskamp mellom ungdomspartiene og moderpartiene deres.

– Alle ungdomspartiene utenom Fremskrittspartiets ungdom har støttet den miljøfaglige definisjonen av iskanten. Natur og Ungdom mener avgjørelsen er et generasjonssvik, sier leder Therese Woie.

Natur og Ungdom har sammen med Greenpeace saksøkt den norske staten for å hindre oljeboring i Arktis. Miljøorganisasjonene mener de nordlige oljetildelingene bryter retten til et miljø som sikrer helsen, fordi de vil gjøre det vanskeligere å begrense klimaendringene og truer den sårbare naturen i området. Saken skal opp i Høyesterett i år eller neste år.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen