Innenriks

Nordmenn flest tror ikke at koronaviruset gir langvarig klimaeffekt

På kort sikt tror to av tre nordmenn at koronaviruspandemien vil redusere de globale klimautfordringene. På lang sikt er saken en annen, ifølge undersøkelse.

I en undersøkelse fra Opinion er 2.500 nordmenn spurt om hvilken effekt de tror viruset har på klimautfordringene.

Nesten to av tre nordmenn (64 %) tror koronapandemien har positiv klimaeffekt på kort sikt. 18 prosent svarer nei og ytterligere 18 prosent vet ikke.

Flertallet (54 prosent) tror ikke at viruset vil ha en langvarig effekt på klimaet, 24 prosent vet ikke, mens 22 prosent tror at det kan ha en slik effekt.

Ifølge seniorrådgiver Nora Clausen kan svarene ha sammenheng med at nordmenn forventer at mange land vil forsøke å hurtig gjenoppta egen økonomi så snart epidemien er under kontroll, og at dette prioriteres høyere enn klimautfordringene.

Mer fra Dagsavisen